Torpol podpisał z PKP PLK i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście dwie umowy o łącznej wartości 1,44 mld zł netto (niemal 1,8 mld zł brutto). Celem jest poprawa dostępu kolejowego do portów morskich.  Projekty są realizowane z dofinansowaniem unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.

Pierwszy kontrakt obejmuje opracowanie projektów oraz wykonanie robót budowlanych na stacji Szczecin Port Centralny za ok. 936 mln zł netto (1,2 mld zł brutto), natomiast drugi na stacji Świnoujście za ok. 508 mln zł (625 mln zł brutto).

Termin realizacji zamówień wynosi 31 miesięcy od następnego dnia po zawarciu umowy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady został ustalony na 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

„Podpisane dzisiaj umowy na lepszy dostęp koleją do portów w Szczecinie i Świnoujściu oznaczają poprawę ich skomunikowania z resztą Polski.  Efektem prowadzonych prac będzie wzrost potencjału polskich portów – obsługa koleją większej ilości towarów, sprawniejsza odprawa cięższych i dłuższych pociągów. Zdajemy sobie sprawę, że inwestycje w polskie porty są jednocześnie inwestycjami w polska gospodarkę”  – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości podpisania umowy.

Adamczyk przypomniał, że w ostatnich miesiącach ministerstwo infrastruktury finalizuje umowy na 4,5 mld zł, które pozwolą zwiększyć dostęp do portów bałtyckich. W przypadku Gdańska i Gdyni to niemal 3 mld zł, a w przypadku Szczecina i Świnoujścia – 1,5 mld zł.

“Dzisiejsza umowa wpisuje się w program podwojenia przeładunków w porcie w Szczecinie, stworzenia rozwiązań nowoczesnych, nowych możliwości przeładunkowych. To wszystko zmierza w kierunku zbudowania rozwiązania dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście jako portu wiodącego, który będzie obsługiwał cały region Polski Zachodniej. Wychodzimy z uzależnień zachodnich, czyli twierdzenia, że największym polskim portem był port w Hamburgu” – dodał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Budowa realizowana przez notowaną na GPW polską spółkę Torpol obejmie stację Szczecin Port Centralny i Świnoujście – infrastrukturę kolejową w zarządzie PKP PLK oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski (teren Portu Szczecin), a także  tory zdawczo-odbiorcze (teren Portu Świnoujście).

Po przebudowie porty będą mogły obsługiwać dłuższe pociągi. Przewoźnicy towarowi zwiększą możliwości dzięki skróceniu do kilkudziesięciu minut czasu załadunku i rozładunku towarów. Porty przyjmą i odprawią znacznie więcej ładunków, co wpłynie na wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału portów oraz rozwój gospodarczy.

W Szczecinie i Świnoujściu planowane prace obejmują przebudowę ok. 100 km torów, 3 wiadukty i most. Planowana jest także elektryfikacja niektórych torów.

W ramach projektu na stacji Szczecin Port wybudowanych zostanie 61 km torów. Zmodernizowanych zostanie również 12 przejazdów kolejowo-drogowych. Nowe 177 rozjazdów będzie miało urządzenia elektrycznego ogrzewania, co umożliwi bezawaryjne działanie podczas niskich temperatur. Prace zwiększą możliwości przeładunkowe stacji Szczecin Port, zapewnią dojazd pociągów bezpośrednio do wybranych rejonów portu. Efektem prowadzonych przez PKP PLK prac będzie możliwość dojazdu do Portu Szczecin znacznie dłuższych i cięższych składów. Pociągi towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej.

Na stacji Świnoujście zostanie wybudowanych 34 km torów. Zmodernizowanych zostanie 10 przejazdów oraz wymienione 108 rozjazdów. Zamontowane zostaną nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, które zwiększą poziom bezpieczeństwa przewozów. Inwestycja umożliwi kursowanie dłuższych i cięższych pociągów, co wpłynie na rozwój Portu Morskiego w Świnoujściu.

W 2018 roku dzięki wykonanym przez PKP PLK pracom od Szczecina Niebuszewo do stoczni Szczecin, stocznia Szczecin odzyskała zawieszone w 2008 r. połączenie z siecią kolejową. Wymieniono m.in. uszkodzone szyny, podkłady, uzupełniono tłuczeń. Tor oraz rozjazdy zostały wyregulowane i wypoziomowane. Remont rozpoczął się w 2016 roku, a zakończył w kwietniu 2019 roku.

Przywrócone połączenie kolejowe zwiększyło możliwości produkcyjne stoczni. Inwestycja realizowana była z budżetu państwa.

Podpis ER