Trwają rozmowy w sprawie wyłonienia operatora, który zbuduje głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu. Nowy port ma powstać na wschód od terminala gazu skroplonego – poinformowało Radio Szczecin.

W porcie w Świnoujściu powstanie największy w Polsce terminal promowy, który będzie przystosowany do przyjmowania największych statków na świecie o długości 400 metrów. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 3,5 mld zł.

„Trwa kompletowanie dokumentów. Jesteśmy w fazie kompletowania niezbędnej dokumentacji, która pozwoli walnemu zgromadzeniu Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście, czyli praktycznie Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podjąć decyzję wyboru firmy czy instytucji, która zbuduje finansowanie, stworzy projekt, zbuduje, a następnie będzie operatorem” – mówi na antenie Radia Szczecin prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin – Świnoujście Krzysztof Urbaś,

„Część inwestycji będzie musiał sfinansować rząd.  Najistotniejsze jest to, że rząd na pewno musi wybudować podejście od strony wody, czyli tor żeglugowy. I tu bardzo dobra informacja. Największe kontenerowce mają głębokość zanurzenia 11-12 metrów, a więc pogłębienie toru nie będzie tak kosztowne, jak się obawialiśmy. Koszty są bardzo racjonalne i myślę, że jak najbardziej do udźwignięcia przez rząd” – dodał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Nowy głębokowodny terminal kontenerowy może stworzyć nawet tysiąc dobrze płatnych miejsc pracy. Do terminalu będą zawijać największe kontenerowce, jakie mogą wejść na Bałtyk.

Obecnie port w Świnoujściu może przyjmować statki o zanurzeniu do 13,5 m i długości do 270 m.

Jednym z głównych elementów tego portu jest największy w Polsce terminal obsługujący suche ładunki masowe, przede wszystkim węgiel – zarówno w eksporcie jak i w imporcie, a także rudę importowaną dla hut polskich, czeskich i słowackich.

Kolejnym elementem oferty portu w Świnoujściu jest terminal promowy wyposażony w pięć stanowisk do obsługi promów pasażersko-samochodowych i samochodowo-kolejowych na trasie do/ze Szwecji.

W Świnoujściu powstał także nowy terminal specjalizujący się w przeładunkach towarów rolno- spożywczych, wyposażony w magazyny płaskiego składowania o łącznej pojemności 50 tys. ton.

Planowany głębokowodny terminal będzie mógł przeładować rocznie 1,5 mln TEU.

Terminal kontenerowy ma zostać zlokalizowany w porcie zewnętrznym na wschód od falochronu wschodniego istniejącego terminala LNG. Port i miejsce składowania kontenerów umieszczone zostaną na pirsie.

Terminal będzie umożliwiał równoczesną obsługę dwóch jednostek o długości 400 metrów i jednej do 200 m długości. Roczna zdolność przeładunkowa terminalu wynosić będzie około 1,5 mln TEU (TEU – pojemność standardowego kontenera). W zależności od stopnia zautomatyzowania terminala pracę ma tam znaleźć od 600 do tysiąca osób.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla  gospodarki narodowej.  Jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Powstał na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Do zadań spółki należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, a także budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej, jak również pozyskanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów.

Podpis   ER