Komisja Europejska przedstawiła państwom członkowskim wytyczne w sprawie środków kontroli granic związanych z walką rozprzestrzeniania się koronawirusa, mające na celu prawidłowe zabezpieczenia zdrowia przemieszczających się obywateli, oraz dostarczania niezbędnych towarów i usług na terenie UE.

„Nasze środki mające na celu powstrzymanie wybuchu i rozprzestrzeniania się koronawirusa będą skuteczne tylko wtedy, gdy będziemy koordynować nasze działania na poziomie europejskim. Musimy podjąć wyjątkowe środki w celu ochrony zdrowia naszych obywateli. Aby być pewnym że  towary i podstawowe usługi nadal w sposób płynny są transportowane na naszym rynku wewnętrznym- skomentował prezydent von der Leyen. Wytyczne zostały wprowadzone w połowie marca.

W tym czasie UE opublikowała także zbiór wytycznych dotyczących praw wszystkich pasażerów w UE podczas wybuchu koronawirusa.

Szczegółowe zasady odnoszą się do transportu towarów:

  • Usługi transportu specjalnego powinny mieć priorytet dostaw w ramach systemu transportowego.
  • Środki kontroli nie powinny podważać ciągłości działalności gospodarczej i powinny chronić funkcjonowanie łańcuchów dostaw.
  • Należy umożliwić bezpieczny transport w celu zapewnienia dostaw towarów i usług.
  • Wszelkie planowane ograniczenia związane z transportem należy zgłaszać Komisji i wszystkim pozostałym państwom członkowskim w odpowiednim czasie, a w każdym razie przed ich wdrożeniem, bez uszczerbku dla szczegółowych zasad mających zastosowanie do środków nadzwyczajnych w sektorze lotnictwa.

Podpis: ACK