Polska spółka Gaz-System i duńska firma Energinet podpisały z unijną Agencją Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) umowę na dofinansowanie prac projektowych dotyczących gazociągu Baltic Pipe.

Umowę podpisano 24 maja br. podczas Energy Infrastructure Forum w Kopenhadze. To realizacja decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej ze stycznia br. o przyznaniu pomocy finansowego dla projektu Baltic Pipe z instrumentu Łącząc Europę.

Jak Gaz-System podkreśla w komunikacie, wsparcie przyznano w oparciu o konkurs grantowy z 2017 r.

Prezes Zarządu spółki Gaz-System Tomasz Stępień podkreślił, że uzyskane wsparcie finansowe z UE potwierdza szczególne znaczenie projektu Baltic Pipe dla wzrostu bezpieczeństwa oraz stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego, a także budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zobacz też: Finlandia buduje kolejny terminal LNG.

– Baltic Pipe to projekt, który pozwoli nam zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale i źródła dostaw błękitnego paliwa – powiedział Tomasz Stępień, szef Gaz-System. – Baltic Pipe wraz z rozbudową terminalu LNG w Świnoujściu i w połączeniu z innymi realizowanymi obecnie przedsięwzięciami, w tym w szczególności z budową połączeń międzysystemowych m.in. z Litwą oraz ze Słowacją, to klucz do sprostania wyzwaniom energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej i regionu bałtyckiego. Realizacja tych inwestycji spowoduje, że europejski, konkurencyjny rynek gazu będzie wreszcie otwarty dla krajów naszego regionu – dodał.

Gaz-System poinformował, że maksymalna wysokość wsparcia finansowego z Unii dla projektu Baltic Pipe przyznanego firmom Gaz-System i Energinet w ramach podpisanej umowy do 33,1 mln euro.

W listopadzie 2017 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej uznały Baltic Pipe za projekt o znaczeniu wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest) w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich. Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do klientów w sąsiednich krajach. Główne cele projektu Baltic Pipe to wzmocnienie  dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

Zobacz też: Orlen i Saudi Aramco rozmawiają o współpracy przy dostawach ropy.

Podpis: tz