16 października, Unia Europejska i Japonia przeprowadziły wspólne ćwiczenia morskie u wybrzeży Zatoki Adeńskiej i Morza Arabskiego. Oparte na scenariuszu operacji antypirackiej wspólne manewry morskie obejmowały wejście na pokład statku, lądowanie śmigłowców na drugim pokładzie, złożone ćwiczenia taktyczne oraz wspólny patrol na pełnym morzu.

Te ćwiczenia są następstwem wielu innych wspólnych działań morskich UE i Japonii, w tym wspólnych ćwiczeń UE-Japonia-Dżibuti które odbyły się w maju 2021 roku. W nowo przyjętej strategii UE na rzecz współpracy w regionie Indo-Pacyfiku wezwano partnerów do zwiększenia liczby wspólnych działań z tego regionu w celu propagowania bezpieczeństwa morskiego. Ponadto UE zamierza wzmocnić swoje partnerstwo z państwami Zatoki Perskiej.

Unia Europejska nadal jest zaangażowana w utrzymanie porządku międzynarodowego opartego na zasadach współpracy morskiej w zakresie wolności żeglugi tak aby zapewnić bezpieczeństwo szlaków morskich, chronić światowe obszary morskie przed zagrożeniami. Wraz ze swoimi partnerami z regionu Indo-Pacyfiku, UE będzie nadal przyczyniać się do utrzymania i wzmocnienia stabilności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w regionie.

Autor: EEAS/MD

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/