Ideol Floatgen Offshore / Portal Stoczniowy

Komisja Europejska zaakceptowała wsparcie dla czterech francuskich projektów mających na celu stworzenie demonstracyjnych instalacji pływających farm wiatrowych – jednej na Oceanie Atlantyckim i trzech na Morzu Śródziemnym.

W ramy projektu wchodzi farma morska Groix Belle Ile na Atlantyku oraz trzy farmy śródziemnomorskie – Golfe du Lion, Eolmed i Provence Grand Large.

Każda spośród demonstracyjnych pływających farm wiatrowych ma składać się z 3-4 turbin wiatrowych, każda o zainstalowanych mocach na poziomie 24 MW.

Wszystkie farmy zawierać będą połączone elementy turbin, fundamentów pływających oraz kabli. Celem wsparcia udzielonego projektowi ma być testowanie różnych rozwiązań technologicznych i wypracowanie optymalnego rozwiązania przed wprowadzeniem go na większą skalę.

Może Cię zainteresować:

Equinor: pierwsza platforma bezzałogowa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Equinor: pierwsza platforma bezzałogowa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Komisja Europejska zaakceptowała wsparcie dla czterech francuskich projektów mających na celu stworzenie demonstracyjnych instalacji pływających farm wiatrowych – jednej na Oceanie Atlantyckim i trzech na Morzu Śródziemnym. Czytaj dalej

Planowane demonstracyjne farmy wiatrowe otrzymają wsparcie na poziomie zarówno inwestycyjnym, jak i operacyjnym. Część z pomocy inwestycyjnej zostanie wypłacona w formie zaliczek zwrotnych.

Komisja Europejska oceniła, że przekazanie środków będzie zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej względem pomocy publicznej, w szczególności z „Wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”. Komisja stwierdziła, że planowane francuskie projekty będą promować rozwój  nowych typów morskich farm wiatrowych oraz mogą przyczynić się do rozwoju nowych technologii w sektorze energetyki odnawialnej.

Poziom pomocy przyznanej czterem francuskim projektom został uznany za proporcjonalny i pozwalający uniknąć nadmiernej rekompensaty dla beneficjentów wsparcia publicznego, co jest zgodne z wymogami z „wytycznymi”.

Na bazie tego Komisja Europejska uważa, że cztery wspomniane projekty będą promować wykorzystanie energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i pomogą Francji realizować cele klimatyczne bez nadmiernej ingerencji w kwestie konkurencji na rynku.

Podpis: pg