Interdyscyplinarne działania badawczo-rozwojowe naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadzone w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka w porozumieniu z Instytutem Biologii, zaowocowały dofinansowaniem projektu pt. „Mobilna stacja sterylizacji” w I naborze grantów dla zespołów naukowych w projekcie „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Głównym celem realizowanego grantu jest stworzenie prototypu taniej i mobilnej stacji sterylizacji, która przyczyni się do walki ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19 i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Przewiduje się, że już za 3 miesiące realizowany projekt zakończy się budową prototypu urządzenia.

Zastosowanie mobilnej stacji sterylizacji jest rozwiązaniem dedykowanym głównie służbom mundurowym tj. straży granicznej, straży pożarnej i policji, ale również przedsiębiorcom z sektora turystycznego. Konstrukcja takiej aparatury pozwoli na zwiększenie dostępności środków ochrony zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się m.in. wirusa SARS-CoV-2 w krótkim czasie.

Istotnym atutem mobilnej stacji sterylizacji dla celów społecznych jest zapewnienie mikrobiologicznej czystości w obszarach najbardziej narażonych na przenoszenie patogenu, poprzez możliwość częstego jałowienia używanych materiałów wielorazowego użytku, co bezpośrednio przełoży się na wzrost bezpieczeństwa społeczeństwa.

Dzięki urządzeniu będzie można zmniejszyć koszty obsługi mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie czystości mikrobiologicznej w przestrzeni publicznej.

Źródło: Uniwersytet Szczeciński