28 czerwca br. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni obchodził swoje 40-lecie.

W okrągłą rocznicę zorganizowano uroczystą konferencję, w której oprócz kadry i pracowników brali udział byli pracownicy i osoby związane z Wydziałem.

Uczestników uroczystości powitał  Rektor- Komendant kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz Dziekan WDiOM kmdr. dr hab. Jarosław Teska, prof. AMW.

Goście wraz z byłymi Dziekanami zabierali głos przytaczając wspomnienia związane z pracą na Wydziale oraz pełnioną przez siebie funkcją. Na pamiątkę obchodów 40-lecia WDiOM wręczono medale oraz wyróżnienia.

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich jest kontynuatorem 40 letniej działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo badawczej oraz administracyjno służbowej dla potrzeb Marynarki Wojennej, resortu Obrony Narodowej i gospodarki morskiej.

Aktualnie w skład Wydziału wchodzą:

 • Instytut Operacji Morskich;
 • Instytut Bezpieczeństwa Narodowego;
 • Instytut Bezpieczeństwa Publicznego;
 • Centrum Doskonalenia Kursowego.

Głównym zadaniem Wydziału jest organizacja i prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na kierunkach i w specjalnościach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz organizacja i prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie w specjalnościach reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału.

Formami działalności dydaktycznej realizowanymi przez Wydział są:

 • Studia pierwszego stopnia;
 • Studia drugiego stopnia;
 • Studia trzeciego stopnia;
 • Studia podyplomowe;
 • Kursy specjalistyczne;
 • Kursy doskonalenia zawodowego;
 • Kursy adaptacyjne.

Podpis: EI