Foto. st. chor. sztab. mar. Piotr Leoniak / 3.FO

W piątek, 14 sierpnia, odbyła się ceremonia pierwszego podniesienia bandery na holowniku H-2 Mieszko. W uroczystości, która miała miejsce w Porcie Wojennym Gdynia, uczestniczył dowódca 3. Flotylli Okrętów, dowódcy dywizjonów, Matka Chrzestna, przedstawiciele stoczni Remontowa Shipbuilding oraz załoga holownika.

Zgodnie z rozkazem Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w sprawie pierwszego podniesienia bandery jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej, na holowniku Mieszko, o numerze burtowym H-2, została uroczyście podniesiona bandera. „Wręczam Panu chorążemu banderę jednostek pomocniczych MW dla holownika H-2. Niech jednostka nosi ją z honorem, a załoga służy jej wiernie” – tymi słowami dowódca 3. Flotylli Okrętów – kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec zwrócił się do dowodzącego holownikiem chor. mar. Artura Ciereszko. Tym samym jednostka została wcielona w skład sił Marynarki Wojennej. Od dzisiaj holownik Mieszko pełni służbę w 3. Flotylli Okrętów w składzie Dywizjonu Okrętów Wsparcia.

Holownik H-2 Mieszko proj. B 860/3 jest trzecim z serii sześciu nowych holowników budowanych dla Marynarki Wojennej RP. Został zaprojektowany i wybudowany w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku.

Kontrakt na budowę nowych holowników podpisano w czerwcu 2017 roku, a uroczystość wodowania i chrztu holownika H-2 Mieszko miała miejsce 8 lipca 2019 roku. Matką chrzestną jednostki została pani mgr Magdalena Śniadecka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Holownik opuścił stocznię 13 lipca 2020 r. po zakończeniu prób morskich i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Tym samym od 14 lipca br. jego macierzystym portem jest Gdynia.

Holowniki są przeznaczone m.in. do: zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń, podejmowania z wody materiałów niebezpiecznych. Uciąg holowników ma wynosić ponad 35 t.

Podstawowe parametry holownika proj. B 860:

  • Długość całkowita: 29,20 m
  • Szerokość: 10,40 m
  • Uciąg: 35 t
  • Załoga (osób): 10
  • Wyporność: do 490 t
  • Wysokość na śródokręciu: 4,95 m

System napędowy:

  • Silniki główne: 2 x 1200 kW
  • Pędniki azymutalne: 2 x 1200 kW

Źródło: 3 Flotylla Okrętów