ILF Consulting Engineers Polska wspierał LOTOS Petrobaltic przy pracach nad uruchomieniem nowoczesnego systemu osuszania, sprężania i eksportu gazu na platformie eksploatacyjnej PETROBALTIC. System został uruchomiony 1 października br.

Platforma PETROBALTIC należąca do spółki LOTOS Petrobaltic S.A. operuje na morskim złożu B8, w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, ok. 70 km na północ od Jastarni.

Wydobycie na tym złożu trwa od ponad 6 lat. Rozpoczęcie produkcji było możliwe dzięki przystosowaniu platformy wiertniczej LOTOS Petrobaltic do prowadzenia prac wydobywczych.

We wrześniu 2019 roku na złożu B8 obok platformy LOTOS Petrobaltic posadowiona została platforma PETROBALTIC – jednostka przekształcona z platformy wiertniczej w nowoczesne Centrum Produkcyjne – morską kopalnię ropy i gazu. Natomiast we wrześniu 2020 roku Centrum Produkcyjne osiągnęło pełną zdolność produkcyjną w zakresie separacji i transportu ropy, zasilania zespołu energetycznego oraz zatłaczania wody złożowej. Ostatnim etapem zagospodarowania złoża B8 była budowa i uruchomienie gazociągu z platformy na ląd do Władysławowa.

Zamontowaną instalację sprężania i eksportu gazu zasila odseparowany gaz złożowy pochodzący z uruchomionego wcześniej systemu separacji ropy naftowej. Instalacja jest podobna do lądowych tłoczni gazu, jednak dodatkowo separuje frakcje ciężkie niesione przez gaz z platformy. Te frakcje są również później wtłaczane do gazociągu i transportowane na ląd.

Dziękujemy firmie LOTOS Petrobaltic za powierzenie nam zadania wsparcia nad uruchomieniem systemu osuszania, sprężania i eksportu gazu na platformie eksploatacyjnej PETROBALTIC. To bardzo ciekawa inwestycja – gaz zamiast być spalany na tzw. świeczce platformy, będzie transportowany 75 km rurociągiem do elektrociepłowni we Władysławowie, gdzie zostanie wykorzystany do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej – komentuje Rafał Blankiewicz, dyrektor działu Rozwoju Biznesu ILF Consulting Engineers Polska.

Zakres prac wykonanych przez ILF Consulting Engineers Polska obejmował m.in. weryfikację procedur rozruchowych oraz nadzór nad realizacją prac związanych z uruchomieniem systemu osuszania, sprężania i eksportu gazu na platformie PETROBALTIC.

Źródło: ILF Consulting Engineers Polska 

.pl/category/offshore-energetyka/