Amerykańska wojenna marynarka zwróciła się z zapytaniem ofertowym (Request for Proposal – RfP) dotyczącym opracowania projektu i wykonanie jednostki prototypowej nowej fregaty rakietowej (Detail Design and Construction – DD&C). Elementem rozpoczętego etapu jest również opcja na budowę 9 jednostek pierwszej serii.

Postepowanie mające wyłonić kontrahenta w tym kluczowym programie US Navy, będzie miało formułę otwartego przetargu, dopuszczającego udział podmiotów zagranicznych. Jego rezultatem ma być przyznanie kontraktu, realizowanego w ramach budżetu FY2020, do końca br. Jednemu wykonawcy.  Tak szybkie rozstrzygnięcie postępowania, będzie możliwe dzięki udostepnieniu, 1 marca wstępnych założeń RfP, oraz organizacji spotkania z przemysłem (Industry Day) w dniu 19 marca br.. Pozwoliło to na otrzymanie od zainteresowanych firm informacji wykorzystanych w końcowej wersji wymagań, ale też ich wcześniejsze zaznajomienie z zarysem wymagań zamawiającego.

Nowa fregata ma być wielozadaniowym, wysokomanewrowym okrętem przeznaczonym do działań na wodach przybrzeżnych („brown water’s”) i na akwenach pełnomorskich („blue water’s”). Jej zadaniami mają być prowadzenie walki powietrznej, walki z okrętami podwodnymi, walki z okrętami nawodnymi, walki elektronicznej i działań rozpoznawczych. Oferenci są zobligowani do przedstawienia projektu, opartego na konstrukcji okrętu znajdującego się w służbie i mogącego być poddanym testom w morzu. Spełniając wymogi ustawy 10 U.S.C. 7309 – wymagającej budowy okrętów US Navy w amerykańskich stoczniach, oferenci muszą mieć możliwość realizacji kontraktu na terytorium USA. Planowany kontrakt ma mieć kolejną edycję w roku 2025, dotyczącą budowy drugiej 10-cio okrętowej serii. To rozwiązanie ma na celu urealnienie kosztów budowy fregat drugiej serii, z założenia różniących się od serii pierwszej, ze względu chociażby na inflację i efekt większej liczby fregat. W przypadku chęci przyspieszenia budowy drugiej dziesiątki, lub niemożliwości osiągniecia porozumienia z pierwszym wykonawcą, US Navy będzie miała prawo do przekazania ich budowy konkurencyjnemu kontrahentowi. Harmonogram finansowania FFG(X) przewiduje budowę jednej jednostki w ramach FY2020, kolejnej w ramach FY2021 i parami w latach następnych aż do roku FY2030. Ma to doprowadzić do uzyskania średniej ceny pojedynczego okrętu  nieprzekraczającej 950 mln USD (w cenach liczonych dla roku 2018), choć oficjalnym celem jest koszt 800 mln USD za fregatę.

O zwycięstwo w tym lukratywnym i prestiżowym kontrakcie ubiegać się będą:

– Austal z Austal Frigate bazującej na typie LCS Independence;

– Fincantieri Marine Group z wariantem fregat typu FREMM;

– Huntington Ingalls Industries z projektem opartym na National Security Cutter;

– Navantia z General Dynamics/Bath Iron Works z projektem wywodzącym się z fregat typu F100.

Z walki o zamówienie zrezygnował zaś koncern Lockheed Martin, który będzie jednak kluczowym dostawcą określonych przez US Navy elementów wyposażenia i uzbrojenia przyszłych fregat. Wcześniej odrzucono ofertę Atlas North America proponującego wersję fregaty MEKO A-200.

Podpis: tw