Stocznia Gulf Island Shipyards LCC otrzymała zamówienie na dwie seryjne wielozadaniowe jednostki typu T-ATS-6 Navajo.

Budowa kolejnych okrętów tego typu jest realizacją opcji kontraktowej, zawartej w umowie  z 16 marca 2018 dotyczącej opracowania nowej jednostki przeznaczonej do operacji ratowniczych, holowania pełnomorskiego i wydobywania zatopionych jednostek pływających. Zwycięzca postępowania, realizując umowę wartą 64,8 mln USD, dokonał adaptacji projektu cywilnego statku obsługi platform wiertniczych (AHTS – Anchor Handling Tug Supply) typu Wärtsilä VS 4612 oraz zbudował jednostkę prototypową USNS Navajo (T-ATS-6). W ramach wykorzystywania opcji na budowę kolejnych 7 okrętów, w kwietniu ubiegłego roku Gulf Island Shipyards otrzymały zamówienie na budowę przyszłych USNS Cherokee Nation (T-ATS 7) i USNS Saginaw Ojibwe Anishinabek (T-ATS 8) o wartości około 130 mln USD. Zamówienie kolejnej pary , które miało miejsce 26 marca br. jest kolejnym wykorzystaniem opcji i podobnie jak ubiegłoroczne opiewa na około 130 mln USD. Kolejne jednostko mają być zamawiane po jednej w latach 2021-23.

Nowe okręty ratownicze mają mieć wyporność pełną 5191 ton, długość 80 m., szerokość 18 m., zanurzenie 5,4 m., prędkość 15,1 węzła, zasięg 8170 mil przy 10 węzłach, uciąg 176 ton, 2000 ton ładunku, oraz 42 osoby załogi.

W ramach dążenia do wielozadaniowości nowych okrętów, T-ATS-y zastąpią w służbie okręty ratownicze T-ARS 50 Safeguard i holowniki oceaniczne T-ATF 166 Powhatan. Ich podstawowymi zadaniami mają być zatem:

  • holowania pełnomorskie;
  • prowadzenie operacji ratowniczych;
  • prowadzenie prac wydobywczych zatopionych jednostek;
  • zwalczanie rozlewów ropopochodnych;
  • wsparcie operacji humanitarnych;
  • wsparcie operacji z wykorzystaniem systemów bezzałogowych (nawodnych i podwodnych).

Podpis: TW