W poniedziałek prezydent Andrzej Duda weźmie udział w 5. szczycie Inicjatywy Trójmorza, który z powodu pandemii częściowo odbędzie się w formie zdalnej. Poprzez połączenia internetowe uczestniczyć w nim będą przywódcy państw członkowskich oraz m.in. prezydent Niemiec i sekretarz stanu USA.

Spotkaniu przywódców 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza przewodniczyć będzie estońska prezydent Kersti Kaljulaid. Z powodu sytuacji pandemicznej spotkanie przedstawicieli państw Trójmorza (Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Chorwacji, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Bułgarii, Rumunii i Słowenii) będzie miało częściowo charakter zdalny. Do stolicy Estonii przyjedzie jedynie prezydent Bułgarii Rumen Radew. Sofia obejmie przewodnictwo w pracach Trójmorza i w 2021 roku będzie gościć kolejny szczyt Inicjatywy. Prezydenci i przedstawiciele pozostałych krajów Inicjatywy Trójmorza, wezmą udział w spotkaniu poprzez połączenia internetowe.

Jak przekazał PAP szef gabinetu prezydent RP Krzysztof Szczerski, zdalnie w obradach wezmą też udział reprezentanci partnerów strategicznych, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wysocy rangą przedstawiciele USA, w tym sekretarz stanu Mike Pompeo. Ponadto swój udział w rozmowach zapowiedziała, z ramienia instytucji Unii Europejskiej, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager.

Krzysztof Szczerski podkreślił wagę tego, że do spotkania przywódców państw Inicjatywy dojdzie pomimo pandemii Covid-19. Jak zaznaczył, szczególnie dzisiaj rozmowy przywódców Trójmorza są istotne w kontekście trzech bieżących uwarunkowań zewnętrznych, które mogą określić przyszłość regionu. Jak zaznaczył uwarunkowania te to: przebieg pandemii i jej skutki społeczno-gospodarcze, decyzje dotyczące przyszłych ram finansowych Unii Europejskiej oraz rozstrzygnięcie wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Prezydencki minister podkreślił, że “państwa Trójmorza powinny na nie reagować w sposób spójny i nastawiony na jedność euroatlantycką”.

Prezydencki minister zaznaczył, że poniedziałkowy szczyt będzie okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnieć Inicjatywy, “spośród których najważniejsze to: powołanie i rozwój m.in. Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza oraz Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza, utworzenie indeksu giełdowego – CEEplus, opracowanie listy projektów priorytetowych oraz powstanie Rady Biznesu Trójmorza”.

“Fundusz Trójmorza przeżywa dynamiczny rozwój. Na szczycie zostanie potwierdzone przystąpienie do niego kolejnych państw. W sumie tworzyć go będzie dziewięć krajów członkowskich. Fundusz dokonuje obecnie przeglądu projektów transgranicznych, które mogą uzyskać jego finansowanie” – zaznaczył Szczerski.

Prezydencki minister przekazał, że na zakończenie szczytu przewidziane jest przyjęcie wspólnej deklaracji. Jak przekazał, we wspólnym oświadczeniu przywódcy krajów Trójmorza podkreślą, że Inicjatywa może odegrać kluczową rolę w procesie wychodzenia naszej części Europy z kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię Covid-19.

Szef gabinetu prezydenta RP zaznaczył, że państwa Inicjatywy Trójmorza “mają szansę stać się ważnym odbiorcą środków inwestycyjnych w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027″. Szczerski podkreślił, że „zarówno środki krajowe, europejskie jak i pochodzące od komercyjnych inwestorów poprzez Fundusz będą niezbędne w procesie tworzenia nowych łańcuchów dostaw”. “Polska i pozostałe kraje Trójmorza widzą dla siebie ważne miejsce w tym procesie” – zaznaczył.

Szczerski podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza nawiązuje do korzeni Unii Europejskiej. “Tak jak było u początków integracji europejskiej, Trójmorze także skupia się na wspólnym działaniu w konkretnych kwestiach gospodarczych – tworzeniu infrastruktury transportowej czy energetycznej, a dzięki temu buduje spójność i jedność pomiędzy krajami” – podkreślił prezydencki minister. Według niego “Trójmorze ma wszelki potencjał, by powtórzyć sukces znany z historii Unii Europejskiej i wpisać się pozytywnie w jej dalszy rozwój, zgodny z tradycją integracji na kontynencie”.

Źródło: PAP