Podczas pierwszego dnia Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa Zarząd Cedrob Porty i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisały umowę przedwstępną na budowę mroźni wysokiego składowania. To strategiczna inwestycja, na którą Grupa kapitałowa Cedrob wyda 100 mln zł. Jak podkreślił minister Jerzy Kwieciński- rozwój polskich portów to priorytet dla rządu.

Zgodnie z decyzją o wsparciu, firma Cedrob zakłada, iż w powstającym Centrum świadczone będą usługi magazynowania produktów mrożonych i niemrożonych z mięsa, w tym drobiowego, jak również innych produktów spożywczych mrożonych i niemrożonych przede wszystkim dla spółek z G.K. Cedrob. Deklarowana wartość inwestycji to 100,8 mln zł.

O inwestycji powiedzieli:

Andrzej Goździkowski, prezes Cedrob  „Dorastaliśmy do tego zadania przez kilka lat. Mam marzenie, że kiedyś zbudujemy drugi obieg gdzieś na Adriatyku. Udało nam się uzyskać obustronnie dobre warunki od Portu Gdańsk. Mamy dużą nadwyżkę eksportu nad importem. Żeby podwyższać eksport drobiu musimy mieć właśnie takie inwestycje jak mroźnia którą wybudujemy razem z Portami Gdańsk. Polska jest po USA i Brazylii trzecim w świecie eksporterem drobiu.” 

 

Jerzy Kwieciński, Minister finansów, inwestycji i rozwoju

„80 proc. towarów w naszym świecie jest przewożonych drogą wodną. Te kraje, które mają silnie rozwinięty transport morski rozwijają się dynamicznie. W zeszłym roku przywieźliśmy drogą morską ponad 100 mln. ton towarów. Rozbudowa możliwości transportowych Polski oznacza większe wpływy do budżetu poprzez podatki. Myślę, że za cztery lata będziemy wymieniać Cedrob wśród liderów nie tylko polskiej gospodarki. Chcemy odzyskać tę siłę portów, którą mieliśmy kiedyś.”

Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

„Jesteśmy świadkami powstawania miejsca, które będzie strategicznym punktem rozwoju dla polskiej gospodarki i gwarantuje nowe impulsy wzrostu dla Pomorza. Inwestycja rozwijając trwale infrastrukturę portową, wspiera pozycję Polski w kontekście globalnego biznesu.”

Port Gdański to ważny międzynarodowy węzeł komunikacyjny. Gdański terminal DCT obsługuje największe statki kontenerowe i plasuje się na świecie w pierwszej trójce terminali pod względem liczby kontenerów przeładowywanych podczas zawinięcia oceanicznej jednostki do portu. Co roku Port Gdański poprawia swoje rekordy przeładunku.  W I półroczu 2019 r. przeładowano w nim ponad 27 mln ton towarów co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2018 roku.

 

Grupa Kapitałowa Cedrob jest największym polskim producentem mięsa, liderem w produkcji drobiu i trzody chlewnej oraz uznanym producentem wędlin. Posiada 28-letnie doświadczenie w branży, które jest gwarancją wysokiej jakości produkcji. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju jest dziś globalnym dostawcą żywności. Eksportuje swoje produkty na ponad 60 rynków na całym świecie.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestorów. PSSE działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm. Strefa stawia na rozwój innowacyjnej gospodarki i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy.  Cel ten realizowany jest w zarządzanym przez strefę Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i skoncentrowanym na gospodarce morskiej Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni, które stały się ośrodkami stymulującymi rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości opartej o wiedzę. PSSE prowadzi też działalność w obszarze szkolnictwa branżowego – m.in. inicjuje  porozumienia pomiędzy uczelniami, szkołami, przedsiębiorcami i samorządami.

Podpis: MD