W Porcie Zachodnim w Gdyni powstaje kosztem 53 mln zł brutto nowoczesny magazyn wysokiego składowania nr 1, który jest pierwszym elementem planowanego Centrum Logistycznego. Będzie to jeden z czterech przewidzianych do realizacji tego typu magazynów w tym rejonie portu.

W ramach inwestycji, o wartości 53 mln zł brutto, powstaje magazyn o powierzchni użytkowej około 11 000 m kw. wraz z infrastrukturą techniczną i drogową. Obiekt o wysokości użytkowej 10,5 metrów, zostanie przeznaczony do składowania wysokoprzetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach.

Prowadzone tutaj usługi logistyczne związane będą z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją, konfekcjonowaniem oraz wydawaniem zapasów w systemie cross-dockingu.

Konstrukcja dachu obiektu została dodatkowo wzmocniona dla potrzeb budowy na całej powierzchni instalacji fotowoltaicznej. Natomiast część techniczna zlokalizowana jest poza powierzchniami magazynowymi w formie przybudówki jednokondygnacyjnej z niezależnym dostępem i dojazdem. Nowy magazyn zostanie objęty monitoringiem zewnętrznym oraz wewnętrznym.

„Dzięki sprawnemu prowadzeniu robót przewidujemy zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania nowego magazynu przed 30 września 2019 roku. Obecnie inwestycja zrealizowana jest w 85 procentach. Zakończono już wszystkie roboty konstrukcyjne, prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Trwa także budowa nawierzchni betonowej placów manewrowych oraz roboty sieciowe: kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci energetycznej” – powiedział wiceprezes zarządu Morskiego Portu Gdynia Grzegorz Dyrmo.

Wskazał, że budowa magazynu przy ulicy Logistycznej to kolejny krok do tworzenia nowej jakości na obszarach przyszłego Centrum Logistycznego Portu Gdynia.

„Dzięki takim inwestycjom, port gdyński XXI wieku będzie odpowiednim partnerem logistycznym dla kontrahentów zarówno z Polski, jak i z całej Europy. Nastąpi również znaczące zwiększenie powierzchni magazynowej jaką dysponuje Zarząd Portu – teraz nasze zasoby wynoszą ogółem ponad 190 tysięcy metrów kwadratowych” – powiedział Dyrmo.

Port Gdynia jest portem uniwersalnym, specjalizującym się w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem, regularne linie żeglugowe bliskiego zasięgu oraz połączenia promowe (terminal promowy). Gdyński port jest ważnym ogniwem VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Długość nabrzeży w Porcie Gdynia wynosi 17.700 metrów, z których ponad 11.000 przeznaczonych jest do operacji przeładunkowych. Całkowita powierzchnia portu wynosi 971.6236 ha, w tym 619.8301 ha powierzchni lądowej.

Podpis:   ER