Urząd Morski w Gdyni realizuje modernizację układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku, planowane zakończenie prac to rok 2023 – poinformowała w środę rzecznik prasowy Urzędu Morskiego Magdalena Kierzkowska.

Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury dostępowej do portów od strony morza to jedno z zadań ustawowych Urzędu Morskiego.

Inwestycję pn. “Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” Urząd Morski w Gdyni prowadzi od 2016 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 795 mln zł, z czego 85 proc. jest dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej. Aktualne zaawansowanie finansowe wykonania projektu wynosi ok. 70 proc.

Przedsięwzięcie jest realizowane na terenie ok. 232 hektarów (w tym powierzchnia prac czerpalnych to 145 ha). W ramach projektu rozbudowywany jest układ falochronów, odpowiadających za osłonięcie wschodniej strony Portu Północnego w Gdańsku.

“Inwestycja polega z jednej strony na budowie nowych odcinków falochronów o długości ponad 1600 metrów, a z drugiej strony na remoncie już istniejących falochronów. Te ostatnie były wykonane w latach 70. ub. wieku i ich kondycja techniczna wymaga dziś remontu. Całość inwestycji zapewni poprawę dostępności do portu, gdyż łączy się ona z wykonanym wcześniej pogłębianiem i poszerzaniem toru podejściowego do Portu Północnego. Co ciekawe, na połączeniu nowego i starego falochronu powstanie specjalna wyspa dla ptaków” – wyjaśnił w wypowiedzi dla mediów dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski.

Cała inwestycja jest prowadzona w ramach pięciu odrębnych kontraktów. Trzy z nich – wykonywane przez konsorcjum firm Porr SA, Rover Maritime S.L., Roverpol sp. z o.o. – są w końcowej fazie i mają być sfinalizowane w sierpniu. W przypadku remontu falochronu wyspowego północnego (o długości 1625 m) w toku jest postępowanie przetargowe. Na przełomie maja i czerwca ma być zaś ogłoszony przetarg (drugi z kolei) na wykonanie robót czerpalnych na projektowanych torach wodnych i obrotnicach.

Zakończenie wszystkich prac Urzędu Morskiego w Porcie Północnym w Gdańsku planowane jest w 2023 r.

Źródło: PAP