W porcie w Świnoujściu powstanie największy w Polsce terminal promowy, który będzie przystosowany do przyjmowania największych statków na świecie o długości 400 metrów. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 3,5 mld zł.

Obecnie port w Świnoujściu może przyjmować statki o zanurzeniu do 13,5 m i długości do 270 m.

Jednym z głównych elementów tego portu jest największy w Polsce terminal obsługujący suche ładunki masowe, przede wszystkim węgiel – zarówno w eksporcie jak i w imporcie, a także rudę importowaną dla hut polskich, czeskich i słowackich.

Kolejnym elementem oferty portu w Świnoujściu jest terminal promowy wyposażony w pięć stanowisk do obsługi promów pasażersko-samochodowych i samochodowo-kolejowych na trasie do/ze Szwecji.

W Świnoujściu powstał także nowy terminal specjalizujący się w przeładunkach towarów rolno- spożywczych, wyposażony w magazyny płaskiego składowania o łącznej pojemności 50 tys. ton.

Planowany głębokowodny terminal będzie mógł przeładować rocznie 1,5 mln TEU.

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś poinformował podczas środowej konferencji prasowej, że port w Świnoujściu będzie przystosowany do przyjmowania największych statków na świecie o długości 400 metrów.

“Chcemy, żeby skorzystał z niego także port Szczecin. Dziś mamy przeładunki kontenerów w Szczecinie, ale te przeładunki trochę zaczynają nam spadać. Kontenery są dziś przeładowywane w innych portach, a chcemy, żeby były przeładowywane w Świnoujściu, a następnie transportowane Odrą dalej na zaplecze polskie i zaplecze znajdujące się na zachód od Odry. Bardzo istotnym elementem całego tego projektu będzie Odrzańska Droga Wodna, która kiedyś pozwoli wykorzystywać potencjał Odry” – powiedział Urbaś.

Terminal kontenerowy to także duże wpływy dla budżetu państwa.

“Jeżeli w 2011 roku wpływy z obsługi kontenerów wynosiły 10 mld zł, to w 2018 r. wynosiły one 40 mld zł z ceł, akcyz i podatków. To zostało przesunięte z portów zachodniej Europy do Polski” – powiedział.

Prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście poinformował, że obecnie trwają poszukiwania partnera, który znajdzie finansowanie, zaprojektuje, zbuduje i będzie operatorem terminalu.

“To jest rzecz priorytetowa, nie tylko dla regionu, nie tylko dla tej części Polski, ale dla całego kraju, jak również dla tej części Europy, bo wierzymy w to gorąco, że port Szczecin-Świnoujście stanie się po prostu dominującym” – powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Terminal kontenerowy ma zostać zlokalizowany w porcie zewnętrznym na wschód od falochronu wschodniego istniejącego terminala LNG. Port i miejsce składowania kontenerów umieszczone zostaną na pirsie.

Terminal będzie umożliwiał równoczesną obsługę dwóch jednostek o długości 400 metrów i jednej do 200 m długości. Roczna zdolność przeładunkowa terminalu wynosić będzie około 1,5 mln TEU (TEU – pojemność standardowego kontenera). W zależności od stopnia zautomatyzowania terminala pracę ma tam znaleźć od 600 do tysiąca osób.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla  gospodarki narodowej.  Jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Powstał na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Do zadań spółki należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, a także budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej, jak również pozyskanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów.

Podpis   ER