Foto. Andrzej Hrechowicz/Twiteer

W uznaniu zasług w upamiętnianiu tradycji niepodległościowych uhonorowano w czwartek w Warszawie Zbigniewa Sulatyckiego – inżyniera, kapitana żeglugi wielkiej, b. wiceministra transportu i gospodarki morskiej. Kapitan Sulatycki wpisał się w dzieje Polski – podkreślił prezes PiS.

“Uczciliśmy dziś kogoś, kto wpisał się nie tylko w dzieje gospodarki morskiej, polskiego wybrzeża, ale w dzieje całej Polski. Dziękuję za to w imieniu całego Prawa i Sprawiedliwości, ale i całego środowiska, które chce, aby Polska się zmieniała” – podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystości w Belwederze, w której wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, a także bp Antoni Dydycz.

“Dziś gospodarka morska jest odbudowywana. Naszym celem jest, by to ogromne bogactwo zostało wykorzystane” – dodał Kaczyński.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zaznaczył z kolei, że kapitan Zbigniew Sulatycki jest dzieckiem II Rzeczypospolitej – jak mówił – człowiekiem wychowanym “w duchu służebnej postawy wobec drugiego człowieka, wspólnoty, narodu i państwa”.

“Pan kapitan w czasach niezwykle trudnych – bo po okupacji niemieckiej i sowieckiej w okresie zniewolenia komunistycznego czyniono wszystko, aby zniszczyć coś, co etosem służby wobec wspólnoty nazywano – a pan, panie kapitanie, konsekwentnie i z uporem, takim jaki mieli pańscy poprzednicy, jak mieszkaniec tego miejsca marszałek Józef Piłsudski, jak premier Eugeniusz Kwiatkowski, przywracał wiarę w to, że trzeba działać na rzecz dobra wspólnego” – dodał.

Podczas uroczystości odczytano również list okolicznościowy od prezydenta Andrzeja Dudy, który w 2016 r. odznaczył kpt. Sulatyckiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Wcześniej w siedzibie Głównej Biblioteki Lekarskiej szef Jan Józef Kasprzyk uhonorował kpt. Zbigniewa Sulatyckiego medalem “Pro Bono Poloniae” w uznaniu jego zasług w upamiętnianiu polskich tradycji niepodległościowych. Ceremonia ta miała miejsce podczas otwarcia w bibliotece sali im. Kapitana Żeglugi Wielkiej inż. Zbigniewa Sulatyckiego. Ponadto kpt. Sulatycki został także uhonorowany jubileuszowym medalem “70-lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej” oraz medalem “Za zasługi dla Głównej Biblioteki Lekarskiej”.

Po uroczystości goście – poza prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim byli obecni m.in. szef MON Mariusz Błaszczak i były marszałek Senatu Stanisław Karczewski – mieli możliwość zwiedzenia wystawy prezentującej pamiątki kpt. Sulatyckiego związane z jego wieloletnią służbą na morzu i lądzie.

Zbigniew Sulatycki (ur. 23 sierpnia 1933 r. w Skarżysku-Kamiennej) jest polskim inżynierem, kapitanem żeglugi wielkiej, byłym kapitanem na statkach w Bangladeszu, Arabii Saudyjskiej, Grecji i Belgii. Urząd ds. Kombatantów przypomina, że jest także działaczem katolickim i publicystą, który całe swoje życie zawodowe oraz bogatą społeczną aktywność pozazawodową poświęcił rozwojowi polskiej gospodarki morskiej.

Kpt. Sulatycki pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Przyczynił się do promocji Polski na arenie międzynarodowej także jako niezależny ekspert przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Gdyni i współtwórca The International Institute of Marine Survey w Londynie. Kpt. Sulatycki poza uhonorowaniem go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski był też odznaczony medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Źródło: PAP