29 kwietnia 2020 roku odbyła się wideokonferencja ministrów ds. transportu państw UE oraz EFTA. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej reprezentowała Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ.

Przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia było omówienie konieczności wprowadzenia dodatkowych, pilnych środków minimalizujących skutki pandemii oraz ocena wyzwań dla sektora transportu  w wyniku złagodzenia krajowych obostrzeń.

Ministrowie zostali również poproszeni o ocenę i przekazanie swoich doświadczeń z wdrożenia dotychczasowych wytycznych Komisji Europejskiej.

Strona Polska podkreśliła konieczność zwiększenia wykorzystania istniejących, jak również wypracowanie nowych, dedykowanych sektorowi transportu, instrumentów finansowych. Ponadto, zaapelowała o wypracowanie rozwiązań w zakresie przedłużenia okresu finansowania, jak

i rozliczania projektów realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej. Wskazała dodatkowo, iż dotychczas przyjęte rozwiązania unijne w zakresie wsparcia finansowego nie powinny skutkować obniżeniem poziomu unijnego dofinansowania dla projektów infrastrukturalnych, w tym związanych z poprawą dostępu do portów morskich i ich zaplecza.

Poruszono również kwestię problemów z wymianą załóg statków w niektórych państwach trzecich, apelując o podjęcie działań  przez UE  w tym zakresie.

Podczas spotkania Polska poparła zapowiedź wydania przez Komisję wytycznych dot. przywrócenia usług transportowych, łączności i swobodnego przepływu oraz przedstawiła działania Polski w związku z wdrożeniem wytycznych Komisji ws. ochrony zdrowia, repatriacji i organizacji podróży dla marynarzy, pasażerów i innych osób znajdujących się na pokładach statków.

Była to druga wideokonferencja Wysokiego Szczebla ministrów odpowiedzialnych za transport, zorganizowana z powodu pandemii. Tego typu spotkania będą kontynuowane, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dla wszystkich państw członkowskich w tej trudnej sytuacji.

Źródło: MGMiŻŚ