Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Nowy model zarządzania polską energetyką oraz Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. to główny temat rozmów podczas IV Kongresu Innowacji w energetyce. W wydarzeniu, które odbyło się 3 grudnia 2020 r., udział wziął Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE.

W trakcie wideokonferencji wiceminister przypomniał, że 3 miesiące temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło nową odsłonę projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP2040), która oparta jest na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, dążeniu do zeroemisyjnego systemu i dobrej jakość powietrza.

„Projekt PEP2040 jest odpowiedzią na nieustannie przyspieszające zmiany w sektorze energii, gospodarce i otoczeniu międzynarodowym, jak również potrzeby społeczne coraz częściej wyrażane w postulatach dot. ochrony środowiska i klimatu” – powiedział.

Ireneusz Zyska wskazał, że 2020 rok jest również specyficzny ze względu na pandemię COVID-19, która oddziałuje znacząco na wiele sektorów. A także wpływa również na wielkość krajowego zużycia energii, ale również na strategie inwestorów.

„W obliczu tych zmian i krajowych uwarunkowań, sprawiedliwa transformacja jest jednym z najważniejszych obszarów polityki energetycznej. Transformacja energetyczna będzie prowadzić do znaczących zmian strukturalnych w regionach górniczych, w tym zmian na rynku pracy. Realizacja PEP2040 pozwoli przygotować się na różne sytuacje, nawet najbardziej wymagające i nadzwyczajne. Poprzez dywersyfikację technologii, mamy w dyspozycji cały wachlarz rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne” – mówił.

Pełnomocnik rządu ds. OZE podkreślił, że następuje zmiana modelu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie lokalnego potencjału energetycznego, lokalnych zasobów oraz aktywizowanie lokalnych społeczności.

„W ostatnim roku jesteśmy aktywnymi świadkami zmian zachodzących w polskiej energetyce na skutek bezprecedensowego rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych. To z kolei generuje potrzebę rozwijania infrastruktury sieciowej i środków służących elastyczności systemu elektroenergetycznego” – podsumował.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska