10 czerwca Indonezja zawarła z Fincantieri umowę na zakup 6 nowych fregat typu FREMM oraz zakup i modernizację 2 używanych fregat typu Maestrale wycofanych z włoskiej floty.

Zamówienie to jest wielkim sukcesem zarówno samego Fincantieri, jak rządu włoskiego. Sprzedaż 6 nowoczesnych fregat należących do najbardziej zaawansowanych technologicznie okrętów tej klasy w świecie, na trudnym rynku południowo-wschodniej Azji, zapewni włoskiemu przemysłowi wiele miejsc pracy, a krajowi znaczące wpływy eksportowe. Umowa ma też ogromne znaczenie dla wzmocnienia współpracy pomiędzy dwoma krajami oraz pozycji Włoch w tym strategicznym obszarze.

Fincantieri będzie głównym wykonawcą całego programu. Będą jednak weń zaangażowane inne włoskie firmy z sektora zbrojeniowego (takie jak Leonardo) a także lokalna stocznia PT-PAL. Modernizacja dwóch okrętów typu Maestrale zostanie przeprowadzona we Włoszech. W tym celu Fincantieri nabędzie je od włoskiej marynarki wojennej po wycofaniu ich z eksploatacji.

Cytując Giuseppe Bono, Dyrektora Generalnego Fincantieri: “Pozyskanie zamówienia tej wielkości pozwala Fincantieri objąć również globalne przywództwo w sektorze okrętów nawodnych i jest potwierdzeniem technologicznego przywództwa projektu, ponownie uznanego za najbardziej innowacyjny na rynku, który doprowadził do powstania 20 okrętów (wraz z opcjami) dla kilku flot zagranicznych. Program ten ma niezwykłe znaczenie strategiczne, zarówno ze względu na zysk ekonomiczny dla naszego kraju i dla włoskiego łańcucha dostaw dla sektora obronnego, jak i dlatego, że zapewnia Fincantieri silną pozycję w tym obszarze, torując drogę do sfinalizowania kolejnych ważnych negocjacji dla innych programów, które są już w toku, również w sektorze cywilnym. … Na koniec chciałbym wyrazić uznanie dla naszej Marynarki Wojennej, która wniosła decydujący wkład w budowę wspólnie z krajowym przemysłem okrętu, który jest doceniany na całym świecie i który w pełni zaspokaja jej potrzeby operacyjne”.

Sukces Fincantieri jest tym cenniejszy, że w postępowaniu floty indonezyjskiej pokonano najnowsze konstrukcje tej klasy takie jak: typ Omega stoczni Damen, japońską fregatę FFM oferowaną przez Mitsui E&S oraz oferowaną przez Babcock i OMT fregatę opartą na typoszeregu Arrowhead 140/Iver Huitfeldt-class/Type 31. Tym samym Włosi ponownie odnieśli sukces z fregatą FREMM po tym jak wygrali w programie FFG(X) w USA, oraz sprzedali dwa okręty do Egiptu.

Podpis: Tomasz Witkiewicz

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/