Fot. AMW

Po raz pierwszy w historii Akademii Marynarki Wojennej, 15 studentów  z Arabii Saudyjskiej zostanie absolwentami naszej uczelni. W piątek 5 lutego, w Audytorium AMW odbędzie się uroczystość z okazji ukończenia studiów pierwszego  stopnia przez  podchorążych z tego kraju.

Arabscy absolwenci studiowali na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.  W tym czasie zdobyli wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im pełnić służbę w swojej Ojczyźnie. Podczas uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym wprowadzony zostanie Sztandar Akademii Marynarki Wojennej, odegrane będą Hymny Rzeczypospolitej Polskiej oraz Arabii Saudyjskiej. Wyróżnieni zostaną studenci którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz prezentowali wzorową postawę żołnierską. Wraz z dyplomami wszyscy podchorążowie otrzymają także kordziki honorowe Marynarki Wojennej.     

W 2015 r. w Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęli studia podchorążowie z Kataru, Kuwejtu i od 2016 r. z Arabii Saudyjskiej. Od tego czasu do chwili obecnej już 62 absolwentów z rejonu Zatoki Perskiej ukończyło naukę w AMW. W roku akademickim 2020/2021 liczba podchorążych zagranicznych z tych trzech państw wynosi 75 osób. Studenci w zakresie szkolenia wojskowego są przygotowywani według polskich regulaminów i z użyciem polskich komend. Poza językiem angielskim, który obowiązuje jako język wykładowy, uczą się własnie języka polskiego, poznając jednocześnie polską kulturę i historię.

Źródło: AMW