Wczoraj została opublikowana ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. PRS aktywnie uczestniczył w  opiniowaniu przepisów, które właśnie wchodzą w życie. 

Ta długo wyczekiwana regulacja prawna umożliwi rozwój morskich farm wiatrowym i jest bardzo istotną zachętą dla inwestorów do inwestowania w tą gałąź przemysłu w Polsce. Jest też swoistą deklaracją rządu RP, iż temat OZE oraz Morskich Elektrowni Wiatrowych jest traktowany bardzo poważnie, a polski rząd podejmuje rzeczowe kroki i działania wspomagające rozwój tej branży w Polsce. Ustawa w pełni wpisuje się w realizacje Polityki Energetycznej Polski do 2040, która przed wczoraj została przyjęta przez radę Ministrów https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski.

Opublikowana ustawa określa m.in. zasady i warunki przygotowania i realizacji budowy MFW oraz warunki ich budowy, eksploatacji i likwidacji. Co istotne, umożliwia też skorzystanie ze środków finansowych UE przeznaczonych na rozwój offshore w krajach członkowskich przez inwestorów (Deweloperów). Z uwagi na wchodzącą w połowie roku dyrektywę UE – RED II wsparcie będzie 2 stopniowe. W pierwszej fazie o dofinansowanie można się ubiegać składając wnioski do 31 marca 2021. W drugiej fazie wsparcie będzie już udzielane w formule konkurencyjnych aukcji. Maksymalny okres wsparcia dla MFW wyniesie 25 lat – tyle na ile lat szacuje się okres funkcjonowania farm na morzu. W ustawie przewiduje się ponadto możliwość oddawania do użytkowania i wchodzenia do systemu wsparcia MFW w etapach, z uwagi na specyfikę tych inwestycji na morzu.

Dla PRS ustawa otwiera drogę do podjęcia współpracy przy projektowaniu, nadzorze nad budową i certyfikacją morskich farm wiatrowych. PRS dysponuje przepisami własnymi o MFW, które zostały opublikowane w ubiegłym roku. Przepisy te obejmują cały cykl życia morskich farm wiatrowych – od przygotowania inwestycji, poprzez projektowanie, prefabrykację, transport i instalację, rozruch i eksploatację, do wycofania z eksploatacji i zagospodarowania odpadów. Co ważne, uwzględniają możliwość zastosowania nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii przy realizacji inwestycji offshore. To pozwala na elastyczność i dopasowanie do założeń i indywidualnych koncepcji każdego inwestora, producenta, dostawcy materiałów czy urządzeń dla MFW.

PRS z 85-letnim doświadczeniem, w tym 30-letnim w polskim offshore, pragnie wspierać rozwój przemysłu w obszarze związanym z morzem, przy zachowaniu dbałości o bezpieczeństwo ludzi, środowiska i inwestycji, co wpisuje się w misję naszej instytucji. Liczymy, że PRS będzie ważnym uczestnikiem budowy offshore i wniesie swój wkład w rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju.

Źródło: PRS