Myśląc o przyszłości i rozwoju całej branży morskiej na Pomorzu, Pomorska  Specjalna Strefa Ekonomiczna i Polskie Forum Technologii Morskich podpisały w dniu 6 listopada 2019 roku –porozumienie o współpracy, które jest podstawą do zintegrowanych działań wspierających potencjał  firm i ludzi działających w sektorze pomorskiej gospodarki.

Porozumienie zostało podpisane z udziałem Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki dr hab. inż. Marka Dzidy, prof. Politechniki Gdańskiej,  oraz w obecności firm działających na terenie Strefy i zaproszonych gości. Ze strony Polskiego Forum Technologii Morskich porozumienie podpisał Prezes Zarządu Jerzy Czuczman, ze strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Prezes Przemysław Sztandera oraz Wiceprezes Paweł Lulewicz. Podpisując porozumienie o współpracy zarówno Strefa jak i Forum, mają na celu prowadzić aktywną działalność w zakresie promowania kompetencji przyszłości w branży morskiej.

W uroczystości podpisania wzięli udział także: prodziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej dr. hab. inż. Paweł Śliwiński oraz Prodziekan ds. kształcenia Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej – dr inż. Mohammad Hossein Ghaemi.

PSSE współpracuje z wieloma  przedsiębiorstwami z branży morskiej, a porozumienie dotyczące współpracy z Polskim Forum Technologii Morskich jest jedną z wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju gospodarki morskiej w naszym regionie.

W podpisanej umowie podkreślono szczególnie rolę takich działań jak:

  • promowanie znaczenia kompetencji przyszłości dla rozwoju technologii morskich,
  • propagowanie proaktywnych postaw w zakresie rozwoju kompetencji, w tym chroniących środowisko morskie,
  • stanowienie głosu doradczego w zakresie kompetencji wymaganych do rozwoju technologii morskich,
  • integrowanie i aktywizowanie interesariuszy funkcjonujących w środowisku technologii morskich w zakresie kompetencji przyszłości,
  • wspieranie oraz upowszechnianie działalności w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości na potrzeby technologii morskich.

Bardzo się cieszę z tego porozumienia. Mam nadzieje, że będzie ono z korzyścią dla studentów, dla Politechniki Gdańskiej i całej branży morskiej. Pierwszym takim projektem, który w ramach tego porozumienia będziemy realizować to program kształcenia absolwentów i  pracowników firm branży morskiej z programowania robotów przemysłowych, wykorzystywanych również w przemyśle morskim. W tym roku otworzyliśmy Centrum Programowania Robotów Przemysłowych z wykorzystaniem prawdziwych robotów przemysłowych, bez których  branża nie będzie mogła się rozwijać. Trzeba automatyzować i robotyzować procesy produkcji”- podkreślił Prezes Stefy Przemysław Sztander.

Źródło: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna