Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk i czeski minister transportu Vladimir Kremlik podpisali deklarację w sprawie włączenia Odrzańskiej Drogi Wodnej do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Do podpisania dokumentu doszło w Warszawie 28 sierpnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych.

W ramach podstolika transportowego stronę polską reprezentował Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, zaś stronę czeską Vladimir Kremlik, minister transportu Republiki Czeskiej.

Współpraca polsko – czeska ma polegać w pierwszej kolejności na wpisaniu polskich i czeskich dróg wodnych do sieci TEN-T, co umożliwi zdobycie funduszy europejskich na budowę nowych stopni wodnych na Odrze i ukończenie korytarza wodnego Dunaj – Odra na odcinku Kędzierzyn Koźle – Ostrawa.

Punkt przekroczenia wspólnej granicy odrzańskiego odgałęzienia kanału zostanie ustanowiony pomiędzy terenami gmin Krzyżanowice (miejscowość Chałupki) i Bogumin.

Rozwój powyższych korytarzy transportowych jest kluczowy z perspektywy uruchomienia do 2026 roku terminala kontenerowego w Świnoujściu.

Infrastruktura to jeden z kluczowych elementów współpracy polsko – czeskiej. Obok połączeń drogowych takich jak będąca w budowie droga S3 – D11 i kolejowych (E 59), ważny dla wzmocnienia jednolitego rynku i wymiany towarowej jest rozwój śródlądowych dróg wodnych.

Podpis   ER