Wojewoda wielkopolski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji dla rozbudowy Tłoczni Gazu Odolanów. Inwestycja ta będzie zlokalizowana w województwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim, gminie Odolanów. Uzyskanie przez Gaz-System decyzji lokalizacyjnej dla ostatniego takiego obiektu po polskiej stronie w projekcie Baltic Pipe oznacza przejście do etapu uzyskiwania pozwoleń na budowę dla wszystkich trzech tłoczni.

Tym samym Gaz-System uzyskał już wszystkie decyzje lokalizacyjne dla tłoczni gazu w ramach Baltic Pipe. Pozostałe decyzje to:

–  decyzja lokalizacyjna dla budowy Tłoczni Gazu Gustorzyn (realizowanej w ramach projektu GIPL) wydana przez wojewodę kujawsko-pomorskiego 19 lipca 2019 roku;

– decyzja lokalizacyjna dla rozbudowy Tłoczni Gazu Goleniów, wydana przez wojewodę zachodniopomorskiego 26 czerwca 2019 roku.

Inwestycja w Odolanowie będzie polegała na rozbudowie istniejącej tłoczni gazu, rozbudowie węzła przesyłowego oraz na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową.

Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów poprawi funkcjonowanie polskiego systemu przesyłowego, który zostanie obciążony zwiększonym przesyłem gazu po rozbudowie istniejącego Terminalu LNG w Świnoujściu oraz po wybudowaniu gazociągu podmorskiego Baltic Pipe.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich.

Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu.

Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii.

Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 roku. Dzięki niemu od października 2022 roku będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych Gaz-System a duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet.

W ramach projektu Baltic Pipe w Polsce jest zaplanowanych 5 elementów: budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym, budowa gazociągu relacji Goleniów-Lwówek, rozbudowa tłoczni gazu Goleniów, budowa tłoczni gazu Gustorzyn oraz rozbudowa tłoczni gazu Odolanów.

Inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, tzw. specustawy gazowej.

Podpis  ER