Komisje Weryfikacyjne powołane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i Komendanta Wojewódzkiego Policji zakończyły działania kontrolne sprawdzające poziom bezpieczeństwa obiektów portowych administrowanych przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.. Odbywające się corocznie audyty wynikające z realizacji zapisów ustawy z dnia 4 września 2008 roku o ochronie żeglugi i portów morskich oraz Kodeksu ISPS, w tym roku miały szczególny charakter wynikający ze stanu zagrożenia epidemicznego.

Kontrola potwierdziła wysoki poziom zaangażowania Oficerów Ochrony Obiektów Portowych i służb ochrony w zapewnienie bezpieczeństwa pracowników portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz członków załóg statków. Wykazała również aktualność procedur działania w warunkach zagrożenia, w tym również na wypadek epidemii Covid-19. Wszystkie obiekty portowe otrzymały oceny pozytywne, dające podstawę do przedłużenia na kolejny rok certyfikatów bezpieczeństwa czyli „Potwierdzeń Zgodności”.

Komisje Weryfikacyjne odnotowały również dalszy postęp w poziomie wyposażenia służb ochrony w urządzenia techniczne. Dział Bezpieczeństwa Portów i Dział Informatyki ZMPSiŚ S.A. zakończyły w 2020 roku realizację montażu elektronicznego systemu ewidencji osób i pojazdów wjeżdżających na teren portów w Szczecinie i Świnoujściu. System, który nazwano roboczo „Brama”, umożliwia awizację i ewidencję elektroniczną osób i pojazdów, wystawianie elektronicznych przepustek oraz śledzenie pojazdów przez użytkowników.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii konsekwentnie realizuje program modernizacji ochrony portów pod hasłem „Inteligentna Ochrona”. Ten zakłada zastępowanie lub uzupełnianie ochrony fizycznej technicznymi środkami ochrony. Program przewiduje między innymi: wykorzystanie floty bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wraz z budową systemu antydronowego do monitorowania, wykrywania i eliminowania niepożądanych bezzałogowych statków powietrznych, jak również budowę systemu detekcji i wykrycia intruza za pomocą interferometru uzupełnionego kamerami termowizyjnymi. Dotychczasowy system monitoringu wizyjnego portów zostanie rozbudowany i zmodernizowany, a służby ochrony otrzymają mobilne zestawy monitoringu wizyjnego.  Zakłada się także przebudowę wszystkich wjazdów do portów oraz zastąpienie posterunków stałych ochrony urządzeniami elektronicznego systemu dostępu.

Autor: Monika Woźniak-Lewandowska