Fot. Izraelski przemysł lotniczy i kosmiczny

Polskie Lobby Przemysłowe i Rada Budowy Okrętów podjęli działania zmierzające do ukazania istotnych korzyści w przypadku uzyskania zdolności współpracy pomiędzy systemem obrony powietrznej “Wisła” a komponentem okrętowym pozyskanym w ramach programu “Miecznik”.

W tym celu powstała prezentacja przygotowana przez prof. dr hab. Pawła Sorokę – koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego i sekretarza Rady Budowy Okrętów Sylwestra Pietrzaka na temat kompatybilności systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zainstalowanych na lądzie (programy “Wisła i Narew”) z systemami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na fregatach, których budowę niebawem zaczynają polskie stocznie (program “Miecznik”). W wersji skróconej została ona zaprezentowana podczas Ogólnopolskiej Konferencji pt.“Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w dniu 21 października 2021 r. Uczestniczyli w niej przeciwlotnicy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, pracownicy naukowi akademii wojskowych i przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, zaangażowani w realizację programów “Wisła” i “Narew”.

Na łamach naszego portalu prezentujemy pełną wersję tej prezentacji. Jej celem jest podkreślenie wagi i znaczenia uzyskania zdolności współpracy pomiędzy systemem obrony powietrznej “Wisła” operującym na lądzie z okrętowym komponentem Obrony Powietrznej Polski, pozyskanym w ramach programu “Miecznik”. Wzmocni to obronę przestrzeni powietrznej Polski z kierunku północnego. Obecnie obrona powietrzna Polski na kierunku północnym jest słaba, stanowiąc swego rodzaju “miękkie podbrzusze” o szerokości niemal 400 km od strony naszego wybrzeża.

Polskie Lobby Przemysłowe oraz Rada Budowy Okrętów zaapelowała do wszystkich środowisk w Polsce, o daleko idące wsparcie w celu podjęcia wszelkich możliwych działań, mających na celu wzmocnienie systemu “Wisła” o komponent okrętowy. Pozwoli to stworzyć kompleksowy, bardzo nowoczesny systemu obrony powietrznej z uwzględnieniem obrony powietrznej Polski na kierunku północnym, jaki Siły Zbrojne RP dotąd jeszcze nie posiadały.

Źródło: Polskie Lobby Przemysłowe/Rada Budowy Okrętów

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/