Foto. por. Tomasz Klucznik

Akademia Marynarki Wojennej nie mogła zostać bierna i rozpoczęła wspieranie działań Wojsk Obrony Terytorialnej.

Współpraca ta została nawiązana w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 na terenie RP. Podchorążowie realizują zadania wzmocnienia Dyżurnej Służby Operacyjnej 7PBOT oraz Zespołów Działań Przeciwkryzysowych. Studenci wojskowi  realizują tam zadania wzmocnienia dyżurnej służby operacyjnej oraz zespołów działań przeciwkryzysowych. W ten sposób odciążają zaangażowanych w te przedsięwzięcia żołnierzy zawodowych. W poprzednim tygodniu uczelnia zorganizowała dwie akcje krwiodawstwa, podczas których studenci wojskowi oddali 28,35 litra krwi.

Źródło: AMW