Na terenie wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowych Zakładach Elektronicznych w Zielonce uroczyście zainaugurowano w czwartek budowę Centrum Produkcyjno-Serwisowego Pocisków Rakietowych NSM. Inwestycja związana jest z projektem offsetowym realizowanym w ramach pozyskania przez Siły Zbrojne RP Morskiej Jednostki Rakietowej.

W uroczystości udział wzięli: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, prezes zarządu PGZ Witold Słowik oraz prezes zarządu i dyrektor naczelny WZE dr inż. Przemysław Kowalczuk.

Wartość inwestycji to ponad 30 mln zł. Inwestycja zakłada zbudowanie zespołu budynków wraz z wyposażeniem specjalnym pozwalających na produkcję, serwisowanie i certyfikację poddźwiękowych przeciwokrętowych pocisków manewrujących (NSM).

Utworzenie centrum jest częścią planu ustanawiania w Grupie Kapitałowej PGZ nowych zdolności w zakresie techniki rakietowej.

„ Rakiety wymagają okresowej, kompleksowej recertyfikacji  –  demontażu, sprawdzenia i wymiany wszystkich niezbędnych elementów oraz dokonania zaawansowanych testów. Wszystko to jest możliwe do wykonania tylko na poziomie fabrycznym. Budowanie takich kompetencji w naszej Grupie to element planu ekspansji PGZ w segmencie techniki rakietowej, zarówno w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych, jak i współpracy z innymi formacjami” – powiedział Witold Słowik, prezes zarządu PGZ.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne są beneficjentem dwóch umów offsetowych z norweską firmą Kongsberg, producentem systemów NSM.

W ramach wykonania pierwszej umowy w spółce wybudowano i uruchomiono Centrum Wsparcia Serwisowania i Zarządzania Konfiguracją Systemu NSM.

Druga umowa offsetowa zakładała powstanie infrastruktury służącej do tzw. mid-life upgrade (MLU) i ponownej certyfikacji pocisków rakietowych typu NSM będących na wyposażeniu Morskiej Jednostki Rakietowej. Założeniem tego projektu jest zabezpieczenie Morskiej Jednostki Rakietowej w zakresie gotowości bojowej pocisków rakietowych typu NSM.

Pociski rakietowe NSM (ang. Naval Strike Missile) firmy Kongsberg Defence & Aerospace to precyzyjne, poddźwiękowe przeciwokrętowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu piątej generacji. Mogą być one wykorzystywane także do zwalczania celów lądowych.

NSM zostały wybrane przez Siły Zbrojne RP do użytku w instalacjach artylerii przybrzeżnej. W 2008 roku MON i Ministerstwo Gospodarki podpisały z firmą Kongsberg kontrakty na dostawę wyposażenia Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego (NDR) 3. Flotylli Okrętów, którego głównym uzbrojeniem miały stać się pociski NSM. Zgodnie z kontraktem zakupiono 12 pocisków.

Z kolei w 2010 roku podpisano kontrakt na dostawę dla Polski dodatkowych 38 przeciwokrętowych pocisków NSM (uwzględnionych w opcji 36 pocisków oraz dwóch przeznaczonych do prób).

 

Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy rozpoczął służbę w czerwcu 2013 roku. 1 stycznia 2015 roku została sformowana Morska Jednostka Rakietowa w Siemirowicach. W jej skład wszedł Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy. Dodatkowo utworzono Drugi Nabrzeżny Dywizjon Rakietowy i zamówiono do niego kolejne 24 pociski NSM (wraz z pojazdami, wyrzutniami i radarami).

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakładów produkcyjnych, serwisowych i ośrodków badawczych. Zatrudnia ponad 18 tysięcy pracowników i osiąga ponad 5,5 miliarda złotych rocznego przychodu. PGZ jest producentem systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) to wiodący podmiot segmentu elektroniki specjalnej PGZ. Kompetencje spółki wywodzą się z rakietowej obrony przeciwlotniczej, radiolokacji i walki radioelektronicznej. Spółka umacnia obecnie swoje zdolności w obszarze remontów, modernizacji, modyfikacji i produkcji systemów rakietowych, walki radioelektronicznej i nawigacji inercjalnej.

Podpis   ER