Prawie 40 okrętów, 60 samolotów i śmigłowców oraz 4 tys. żołnierzy z 18 państw wzięło udział w pięćdziesiątej edycji ćwiczenia BALTOPS. Do reprezentowania 8. Flotylli Obrony Wybrzeża skierowane zostały trałowce ORP Drużno i ORP Wigry. Po intensywnych dwóch tygodniach ćwiczeń na morzu okręty wróciły do macierzystych portów w Świnoujściu i Gdyni.
BALTOPS jest organizowany w regionie Morza Bałtyckiego od 1972 r., a jego celem jest budowanie interoperacyjności między krajami sprzymierzonymi i partnerskimi,  wzmacnianie  zdolności reagowania, oraz wykazanie międzynarodowej determinacji w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.
Tegoroczna edycja ćwiczenia, wyjątkowa ze względu na jubileusz, realizowana była niemal na całym Bałtyku od Cieśnin Duńskich, aż po wybrzeże Litwy. Tam właśnie operowały trałowce 8.FOW. Na czas ćwiczenia okręty dołączyły do sił Baltronu – dywizjonu sił przeciwminowych trzech państw bałtyckich Litwy, Łotwy i Estonii. Do zespołu tego włączono także okręty z Niemiec i Kanady. Do ich zadań należało m.in. oczyszczanie akwenów i torów wodnych z min morskich zarówno ćwiczebnych, jak i historycznych pozostałości po działaniach wojennych. Doskonalono procedury wykorzystania uzbrojenia trałowego zgodnie z taktyką NATO. Załogi wykonały także szereg wspólnych strzelań artyleryjskich oraz ćwiczono obronę przeciwdywersyjną zespołu, w tym odpieranie ataków przypuszczanych przez szybkie łodzie motorowe czy drony. W epizodach ćwiczenia przewidziano również operacje ratowania życia na morzu. Okręty  poszukiwały rozbitków przy współpracy z litewskim Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego. W czasie ćwiczenia oficerowie wachtowi polskich okrętów mieli okazję w praktyce wykorzystać posiadaną wiedzę, prowadzić łączność w języku angielskim w relacjach okręt – okręt, okręt – VTS oraz stosować procedury okrętowe podczas współpracy z okrętami sojuszniczymi.  Utrudnione warunki hydrometeorologiczne oraz  nasilony ruch jednostek w akwenie, stanowiły okazję do zebrania doświadczeń w zakresie prowadzenia nawigacji oraz dobrej praktyki morskiej.
U wybrzeży Litwy ćwiczenie BALTOPS-50 zostało połączone z organizowanym przez litewskie siły zbrojne międzynarodowym ćwiczeniem pk. BALTIC FORTRESS, co spowodowało, że w rejonie działania okrętów z 12. i 13. Dywizjonu Trałowców działo się naprawdę dużo, i to nie tylko na morzu, ale też w powietrzu i na lądzie. Wcześniej na te ćwiczenie okręty transportowo-minowe ORP Poznań i ORP Kraków przetransportowały drogą morską wydzielony moduł bojowy Morskiej Jednostki Rakietowej.

img_0036
img_0069
img_0057
img_0141
img_0031
img_0054
img_0034
img_0061
img_0028
img_0150
img_0091
img_0036 img_0069 img_0057 img_0141 img_0031 img_0054 img_0034 img_0061 img_0028 img_0150 img_0091
Źródło: 8 FOW
https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/