Foto. Michał Pietrzak/3. FO

W piątek, 9 października, zakończyło się największe tegoroczne ćwiczenie sił 3. Flotylli Okrętów. W rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Bałtyku ćwiczyły okręty i jednostki brzegowe wchodzące w skład największego związku taktycznego MW.

Manewry rozpoczęły się w poniedziałek, 1 października. Oprócz sił okrętowych (okręt rakietowy, korweta zwalczania okrętów podwodnych, okręty ratownicze, rozpoznania radioelektronicznego, zbiornikowiec oraz jednostki pomocnicze) w ćwiczeniu wzięły udział siły Komendy Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalionu Saperów z Rozewia, 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego z Ustki oraz Morskiej Jednostki Rakietowej z Siemirowic.

Przez ostatnie dni okręty flotylli wykonywały szereg zadań bojowych na morzu. W ramach ćwiczenia, siły okrętowe realizowały artyleryjskie zadania ogniowe, ćwiczyły osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza i wody, obronę własną przed atakami terrorystycznymi oraz zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika czy operacje uzupełniania zapasów na morzu. Wraz ze śmigłowcami Brygady Lotnictwa MW prowadzone były akcje ratownicze.

Jednostki brzegowe flotylli: Komenda Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalion Saperów z Rozewia, 9. Dywizjon Przeciwlotniczy z Ustki oraz Morska Jednostka Rakietowa z Siemirowic realizowały zadania wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia logistycznego ćwiczących sił.

Ćwiczenie pk. OSTROBOK-20 stanowiło podsumowanie całego roku szkolenia i było sprawdzianem wyszkolenia sił w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu.

8
1
33
3
23a
6
7
2
11
27
10
9
20
24
4
21
5
29
8 1 33 3 23a 6 7 2 11 27 10 9 20 24 4 21 5 29

Źródło: 3 Flotylla Okrętów