W Szczecinie w dniach 5 i 6 września z udziałem 600 uczestników z całego świata odbył się 7. Międzynarodowy Kongres Morski, jedno z najważniejszych krajowych wydarzeń związanych z gospodarką morską. Portal Stoczniowy był patronem medialnym tego wydarzenia.

W tegorocznym kongresie wzięli udział ministrowie odpowiedzialni za ten sektor gospodarki, jak również za transport, infrastrukturę i rozwój, a także szefowie międzynarodowych firm i organizacji skupiających branżę morską, portową i stoczniową oraz edukację i administrację.

Kongres zainaugurował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Do najważniejszych tematów kongresu zaliczył koncepcję Trójmorza wraz z związaną zeń budową trwałych połączeń północ-południe, infrastrukturą drogową, kolejową i wodną.

Zdaniem ministra Gróbarczyka, w kontekście tych połączeń szczególnie ważny będzie świnoujski terminal kontenerowy, który stworzy zupełnie nowe możliwości portom w Szczecinie i Świnoujściu.

Minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej powiedział, że obecnie omawiany jest budżet połączenia Dunaj-Łaba-Odra. Jak podkreślał, wpisuje się to w projekt modernizacji polskich portów.

“W zeszłym roku padł rekord, którym możemy się wszyscy chwalić, czyli przeładowane 100 mln ton. To bezwzględnie każe przygotować rozwiązania na przyszłość, dlatego rząd podjął działania w zakresie przygotowania specustawy z zakresie budowy portu centralnego w Gdańsku, portu zewnętrznego w Gdyni i terminala kontenerowego w Świnoujściu” – powiedział Marek Gróbarczyk.

Do uczestników kongresu premier Mateusz Morawiecki skierował list, który odczytał wice szef sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej – poseł Krzysztof Zaremba.

“Gospodarka morska stanowi okno na świat dla wymiany handlowej, umożliwia konkurowanie na rynkach o zlecenia stoczniowe, jest zapleczem dla energetyki wiatrowej, pozyskiwania żywności czy cennych minerałów”  – napisał w liście premier.

„Jej rozwój uwarunkowany jest dziś przede wszystkim stosowaniem coraz bardziej zaawansowanych technologii, zatem działalność morska stanowi również koło zamachowe nauki innowacyjności” – dodał Mateusz Morawiecki.

Pierwszego dnia podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy zespołem portów w Szczecinie i Świnoujściu a włoskim portem w Trieście. Zakłada ono wymianę informacji i dobrych praktyk związanych z działalnością portową, jak również tworzenie w tym celu zespołów eksperckich.

Z kolei w drugim dniu kongresu dyskutowano w trzech panelach: żegluga, porty i stocznie, innowacje oraz edukacja.

Minister Marek Gróbarczyk powiedział na zakończenie kongresu:

„Już dzisiaj mogę zaprosić na 8. Kongres Morski, który odbędzie się w 2020 roku. Na pewno bardzo ważnym tematem będzie nasza kandydatura do rady IMO i aktywna próba uczestniczenia w tworzeniu prawa międzynarodowego”.

Podpis   ER