Spółka Polskie LNG (grupa GAZ-SYSTEM) dokonała ostatecznej alokacji mocy Terminalu LNG w Świnoujściu, która będzie dostępna na skutek rozbudowy jego infrastruktury.

Procedura udostępnienia Terminalu LNG 2020 (Open Season), przeprowadzona w miesiącach marzec-maj tego roku, miała umożliwić uczestnikom rynku paliw gazowych złożenie ofert na usługę regazyfikacji oraz usługi dodatkowe. Odbyła się na podstawie „Regulaminu Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020” opublikowanego przez Polskie LNG w marcu br. Zainteresowane podmioty przystępowały do składnia ofert na zasadach rynkowych, równoprawnych i przejrzystych dla wszystkich zainteresowanych.

Procedura potwierdziła zainteresowanie uczestników rynku oraz zapotrzebowanie na usługi, jakie będą świadczone przez Terminal po zakończeniu rozbudowy.

Ostatnim etapem tegorocznej Procedury Udostępnienia Terminalu LNG w Świnoujściu 2020 będzie zawarcie umów o regazyfikację, co nastąpi do końca maja br.

O Polskim LNG

Schemat obecnego działania Terminalu:

Polskie LNG S.A. jest operatorem i właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Działalność inwestycyjną Polskie LNG rozpoczęło w 2010 roku, zaś terminal eksploatowany jest od 2016 r. Powstanie terminalu przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju i Europy Środkowo-Wschodniej, jak również umożliwiło import gazu skroplonego do Polski z dowolnego kierunku na świecie.

Procesy technologiczne obsługiwane obecnie przez terminal to: rozładunek LNG z tankowca przy nabrzeżu rozładunkowym, procesowe składowanie LNG w zbiornikach, regazyfikacja LNG i wysyłka gazu (NG) do Krajowego Systemu Przesyłowego, załadunek LNG na cysterny samochodowe i ISO-kontenery Zdolność przeładunkowa terminalu wynosi 5 mld Nm³ rocznie. Na terenie terminalu zlokalizowane są także dwa kriogeniczne zbiorniki do procesowego magazynowania LNG o pojemności 160 000 m³ każdy.

Źródło: Gaz-System