Zakończyły się największe tegoroczne manewry sił 3. Flotylli Okrętów pk. OSTROBOK-21. Ćwiczenie odbywało się we współdziałaniu z 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża i Brygadą Lotnictwa MW.
Manewry rozpoczęły się w środę, 4 sierpnia. Oprócz sił okrętowych (fregata rakietowa, okręt rakietowy, korweta zwalczania okrętów podwodnych, okręty ratownicze oraz jednostki pomocnicze) w ćwiczeniu wzięły udział siły Komendy Portu Wojennego Gdynia, 43. Batalionu Saperów z Rozewia, 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego z Ustki oraz Morskiej Jednostki Rakietowej z Siemirowic.
Przez prawie dwa tygodnie okręty gdyńskiej flotylli wykonywały szereg zadań bojowych na morzu. W ramach ćwiczenia siły okrętowe realizowały poszukiwanie, śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych oraz wykonywały artyleryjskie zadania ogniowe. Przećwiczyły także osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza oraz zwalczanie środków napadu powietrznego przeciwnika. Wraz ze śmigłowcami Brygady Lotnictwa MW prowadzone były akcje ratownicze.
Ponadto okręty realizowały zadania z zakresu rozpoznania, identyfikacji i monitorowania skażeń. Przy wsparciu wydzielonych sił chemicznych przeprowadzona została całkowita likwidację skażeń załogi i okrętu. We współdziałaniu z siłami przeciwminowymi 8. Flotylli Obrony Wybrzeża realizowane były zadania przejścia zespołów okrętów przez akwen zagrożony minami.
Scenariusz ćwiczeń zakładał również, że oprócz zadań specjalistycznych załogi okrętów realizowały zadania związane z walką o żywotność okrętu, w tym walkę z pożarem oraz z przebiciem, a także wzajemnie udzielanie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii okrętowych.
Ćwiczenie pk. OSTROBOK-21 stanowił podsumowanie całego roku szkolenia i jest sprawdzianem wyszkolenia sił Marynarki Wojennej w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu.
Fot. kpt. mar. Anna Sech, por. mar. Cezary Skwierawski, st. chor. szt. mar. Piotr Leoniak, bsmt Łukasz Lewandowski, mat Marek Laska

Autor: Sekcja Prasowa 3. FO