8 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołując w skład Rady Pawła Sobczyka.

Obecnie Rada Nadzorcza PGZ S.A. liczy pięciu członków:
1. Wojciech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Paweł Olejnik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, delegowany do
pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu
3. Bogdan Borkowski – Członek Rady Nadzorczej, delegowany do
pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
4. Hubert Królikowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Paweł Sobczyk – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Sobczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim – kierunek prawo oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Administracja projektami UE (Uniwersytet Szczeciński) i Prawo zamówień publicznych (Uniwersytet Warszawski). W 2015 r. ukończył aplikację radcowską, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. Od 2016 r. zatrudniony w kierownictwie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Biurze Ministra Obrony Narodowej na stanowisku radcy prawnego. Członek Komitetu Konsultacyjnego przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2018 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych sp. z o.o. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru III w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Źródło: PGZ S.A.