Fot. Michał Pietrzak/3. FO

W piątek, 8 stycznia br., w Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się uroczystość objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych. Nowym dowódcą jednostki został komandor Radosław Hurbańczuk.

Zgodnie z marynarską tradycją uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8:00 od podniesienia bandery i wielkiej gali banderowej na okrętach. W uroczystości uczestniczył dowódca 3. Flotylli Okrętów, kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, dowódcy okrętów oraz zaproszeni goście.

Dowódca gdyńskiej Flotylli w swoim wystąpieniu życzył komandorowi Radosławowi Hurbańczukowi marynarskiego szczęścia, sukcesów w dowodzeniu podległą jednostką oraz satysfakcji z pełnienia służby w 3. Flotylli Okrętów.

Komandor Radosław Hurbańczuk, podziękował za otrzymany od przełożonych kredyt zaufania, i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby kontynuować dorobek swoich poprzedników i realizować powierzone zadania na najwyższym poziomie.

W związku z objęciem stanowiska dowódcy dywizjonu kmdr por. Radosław Hurbańczuk został mianowany na stopień komandora.

 

Komandor Radosław Hurbańczuk urodził się 14 lipca 1973 roku w Białej Podlaskiej. Po ukończeniu w 1998 roku Akademii Marynarki Wojennej służył w 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w 11. Dywizjonie Ścigaczy Okrętów Podwodnych. W latach 1998-2002 zajmował kolejno stanowiska dowódcy działu artylerii i broni podwodnej oraz zastępcy dowódcy ORP Zwrotny, a w latach 2002-2004 stanowisko zastępcy dowódcy ORP Czujny. Po rozwiązaniu dywizjonu, w lipcu 2004 roku, pełnił służbę w Centrum Operacji Morskich jako oficer d.s. CIMIC. W 2005 roku rozpoczął służbę w 3 Flotylli Okrętów w Dywizjonie Okrętów Rakietowych jako zastępca dowódcy ORP Piorun, a następnie w latach 2006 – 2008 dowodził okrętem rakietowym ORP Piorun. Po ukończeniu studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej w latach 2009 – 2013 dowodził grupą okrętów rakietowych proj. 660M jako dowódca Grupy Jednostek Pływających – Dowódca ORP Orkan. W latach 2013-2017 roku pełnił obowiązki starszego oficera flagowego, a od 2017 roku zastępcy dowódcy – szefa sztabu Dywizjonu Okrętów Bojowych. Z dniem 08.01.2021 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Dywizjonu Okrętów Bojowych.

1a
1l
1s
1i
1h
1b
1j
1c
1d
1e
1r
1n
1f
1g
1a 1l 1s 1i 1h 1b 1j 1c 1d 1e 1r 1n 1f 1g

Źródło: 3. Flotylla Okrętów