W stoczni Remontowa Shipbuilding w piątek, 26 lipca 2019 roku, odbyło się wodowanie statku wielozadaniowego B 618/1 Zodiak II. Jest to pierwsza z dwóch jednostek zamówionych przez Urząd Morski w Szczecinie.

Po zakończeniu budowy statek eksploatowany będzie przez Urząd Morski w Gdyni.  Statki wejdą do eksploatacji w połowie 2020 roku.

Budowane jednostki zastąpią statki hydrograficzne „Zodiak” i „Planeta”, zbudowane również przez stocznię Remontową i przekazane do eksploatacji w 1982 roku. Nowe statki posiadać będą lepsze parametry i możliwości.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt. Wiesław Piotrzkowski, cytowany przez Polską Agencję Prasową, powiedział, że jeden budowany statek ma kosztować ok. 108 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z funduszy Unii Europejskiej, a 15 proc. – z budżetu. Całkowite koszty wybudowania obu jednostek to ok. 216 zł mln zł brutto.

Nowe jednostki będą wykorzystywane m.in. do transportu, obsługi, wymiany i kontroli pław morskich, do wykonywania pomiarów hydrograficznych z obróbką i opracowywaniem pomiarów, do holowania i kruszenia lodu na akwenach oraz jako jednostki wspierające inne służby w ratownictwie morskim, gaszeniu pożarów i zwalczaniu rozlewów olejowych.

Statki o długości 60 m, szerokości 12,8 m i zanurzeniu 3,5 m będą osiągać prędkość 13 węzłów.

Wyposażone będą w spalinowo – elektryczny system napędu pozwalający na elastyczne wykorzystanie mocy przy wypełnianiu różnorodnych funkcji

Obie jednostki budowane są według projektu wykonanego przez należące do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding biuro projektowe Remontowa Marine Design & Consulting pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków.

Remontowa Shipbuilding jest jedną z  firm należących do grupy kapitałowej Remontowa Holding.

Podpis   ER