Należąca do norweskiej grupy przemysłowej spółka Kongsberg Norcotrol podpisała umowę ramową z Norweską Administracją Przybrzeżną w sprawie dostawy, eksploatacji i konserwacji radarów dla służb ruchu morskiego.

Jak podała grupa Kongsberg, maksymalna wartość umowy wynosi 250 mln koron norweskich, a okres jej obowiązywania został określony na 11 lat. Firma podkreśliła w komunikacie, że jest to jedna z największych umów ramowych, jakie kiedykolwiek zawarła Norweska Administracja Przybrzeżna z jednym producentem radarów.

Obecnie służba ta dysponuje 23 radarami, które są wykorzystywane do monitorowania ruchu morskiego w pięciu obszarach nadzorowanych przez NAP. Kongsberg Norcontrol z Kongsberg Gruppen ASA to jeden z największych integratorów systemów na świecie. Spółka dostarcza systemy integrujące czujniki opracowane przez różnych producentów, które umożliwiają agregację informacji na jednej platformie.

Umowa zakłada przede wszystkim konserwację radarów, które już teraz są na stanie NAP, ale w latach 2018-2027 Kongsberg dostarczy też nowe urządzenia. Jeżeli zaś zapadnie decyzja o budowie tunelu dla statków Stad, służby będą potrzebowały większej liczby radarów, a Kongsberg będzie mógł je dostarczyć.

Kongsberg podkreślił, ze umowa ułatwi rozszerzenie obszarów objętych zakresem usług związanych z ruchem statków morskich, w tym o Norwegię Zachodnią. Planuje się, że obszar ten zostanie objęty nadzorem do 2022 r.

Podpis: tz