Chiny odgrywają w regionie nową rolę i musimy zastanowić się, jak sobie z tym poradzić – powiedział w środę dowódca marynarki wojennej RFN wiceadmirał Kay-Achim Schoenbach, zapowiadając zwiększenie niemieckiej obecności wojskowej w regionie Indo-Pacyfiku.

22 grudnia, 2021

Departament Stanu USA zaaprobował wnioski Niemiec i Belgii o zakup odpowiednio 64 i 29 lekkich torped przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych.

13 lipca, 2020

Niemiecki okręt podwodny U-33 (S-183)został wydokowany 28 kwietnia w celu usunięcia nieszczelności wyrzutni torped.

29 kwietnia, 2020

Flota niemiecka zatwierdziła plan budowy dwóch nowych okrętów logistycznych mających zastąpić w linii wysłużone jednostki typu 704. Nowe zbiornikowce będą oznaczone jako typ 707 i mają reprezentować współczesny standard wymagany od okrętów tej klasy.

31 lipca, 2019

Pojedynek na oferty stoczą German Naval Yards Kiel i thyssenkrupp Marine Systems oraz grupa Damen Shipyards i niemiecką stocznią Blohm + Voss. Wydaje się jednak, że silniejsze argumenty ma w ręku pierwsze z wymienionych konsorcjów.

25 kwietnia, 2019

Firma HENSOLDT dostarczy morskie radiolokatory TRS-4D z obrotową anteną i system identyfikacji swój-obcy MSSR 2000 I do drugiej serii korwet typu K130 (nazywanych także typem Braunschweig) budowanej dla Deutsche Marine.

20 lutego, 2019

5 lutego fede­ralna agen­cja zamó­wień woj­sko­wych BAAINBw poin­for­mo­wała o ogło­sze­niu zapy­ta­nia o infor­ma­cję w spra­wie moż­li­wo­ści moder­ni­za­cji wypo­sa­że­nia radio­lo­ka­cyj­nego zain­sta­lo­wa­nego na trzech fre­ga­tach rakie­to­wych typu Sachsen.

8 lutego, 2019

Pod koniec stycznia miała miejsce inauguracja pierwszej grupy oficerów dowodzących wielonarodowym dowództwem komponentu morskiego na Bałtyku (Baltic Maritime Component Command, BMCC). Jest to kolejny dowód na to, że niemieccy planiści wojskowi na poważnie rozważają możliwość zbrojnej konfrontacji z Rosją na wodach, które jeszcze do niedawna uznawane były za strefę stabilności.

5 lutego, 2019

23 stycznia niemiecki okręt podwodny typu 212A (U-36) opuścił swą macierzystą bazę w Eckernförde i udał się do Bergen w Norwegii, skąd przez najbliższe pięć miesięcy będzie operować na wodach Morza Północnego.

28 stycznia, 2019

Inspektor Deutsche Marine, wiceadmirał Andreas Krause, poinformował, że konsorcjum trzech niemieckich przedsiębiorstw stoczniowych rozpocznie w lutym prace związane z budową pierwszej z pięciu korwet typu K-130 dla niemieckiej floty wojennej.

14 stycznia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.