deutsche marine

Fregata rakietowa Hessen (F 221) Deutsche Marine, działając w ramach operacji Aspides na Morzu Czerwonym, odnotowała pierwsze bojowe zestrzelenie dwóch systemów autonomicznych (dronów) należących do rebeliantów Huti.

28 lutego, 2024

5 grudnia 2023 roku, w stoczni NVL Group Peene-werft w Wolgaście, rozpoczęto budowę fregat Klasse 126.

7 grudnia, 2023

Komisja Budżetowa niemieckiego Bundestagu zatwierdziła zamówienie 600 pocisków Rolling Airframe Missile Block 2B.

27 września, 2022

Chiny odgrywają w regionie nową rolę i musimy zastanowić się, jak sobie z tym poradzić – powiedział w środę dowódca marynarki wojennej RFN wiceadmirał Kay-Achim Schoenbach, zapowiadając zwiększenie niemieckiej obecności wojskowej w regionie Indo-Pacyfiku.

22 grudnia, 2021

Departament Stanu USA zaaprobował wnioski Niemiec i Belgii o zakup odpowiednio 64 i 29 lekkich torped przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych.

13 lipca, 2020

Niemiecki okręt podwodny U-33 (S-183)został wydokowany 28 kwietnia w celu usunięcia nieszczelności wyrzutni torped.

29 kwietnia, 2020

Flota niemiecka zatwierdziła plan budowy dwóch nowych okrętów logistycznych mających zastąpić w linii wysłużone jednostki typu 704. Nowe zbiornikowce będą oznaczone jako typ 707 i mają reprezentować współczesny standard wymagany od okrętów tej klasy.

31 lipca, 2019

Pojedynek na oferty stoczą German Naval Yards Kiel i thyssenkrupp Marine Systems oraz grupa Damen Shipyards i niemiecką stocznią Blohm + Voss. Wydaje się jednak, że silniejsze argumenty ma w ręku pierwsze z wymienionych konsorcjów.

25 kwietnia, 2019

Firma HENSOLDT dostarczy morskie radiolokatory TRS-4D z obrotową anteną i system identyfikacji swój-obcy MSSR 2000 I do drugiej serii korwet typu K130 (nazywanych także typem Braunschweig) budowanej dla Deutsche Marine.

20 lutego, 2019

5 lutego fede­ralna agen­cja zamó­wień woj­sko­wych BAAINBw poin­for­mo­wała o ogło­sze­niu zapy­ta­nia o infor­ma­cję w spra­wie moż­li­wo­ści moder­ni­za­cji wypo­sa­że­nia radio­lo­ka­cyj­nego zain­sta­lo­wa­nego na trzech fre­ga­tach rakie­to­wych typu Sachsen.

8 lutego, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.