Decyzja o rozmieszczeniu włoskiego niszczyciela rakietowego ma ogromne znaczenie, ponieważ Bałtyk, będący naszym strategicznym wybrzeżem, wymaga skutecznej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

18 maja, 2023

27 kwiet­nia w stoczni General Dynamics Bath Iron Works w Bath (stan Maine) odbyła się uro­czy­stość chrztu nisz­czy­ciela rakie­to­wego USS Lyndon B. Johnson (DDG 1002), trze­ciego i jed­no­cze­śnie ostat­niego przed­sta­wi­ciela typu Zumwalt budo­wa­nego dla US Navy.

30 kwietnia, 2019

Aktywny m.in. na polskim rynku wiatrowym deweloper sprzeda większościowe udziały, które posiada w farmach wiatrowych zlokalizowanych w Europie. Transakcja nie dotyczy aktywów, które Portugalczycy mają w naszym kraju i na których w ubiegłym roku zanotowali stratę.

26 kwietnia, 2019

27 paź­dzier­nika w Sydney odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby nisz­czy­ciela rakie­to­wego HMAS Brisbane, dru­giego okrętu typu Hobart zbu­do­wa­nego na zamówie­nie austra­lij­skiej floty. Jednostka powstała w stoczni ASC Pty. Ltd. w Osborne w latach 2014 – 2018 jako jedna z trzech powyż­szego typu. Ważnym part­ne­rem dla Australijczyków był hisz­pań­ski kon­cern stocz­niowy Navantia, który był dostawcą pro­jektu. Niszczyciele typu Hobart bazują bowiem na […]

30 października, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.