Zamówienie kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II zapowiedział we wtorek resort obrony; umowa ma zostać zawarta do połowy tego roku.

15 marca, 2022

BAE Systems zostało wybrane jako dostawca 12 armat Bofors 40 Mk4 dla marynarek wojennych Belgii i Holandii w ramach programu Mine Counter Measures Vessels (MCMV). Firma stoczniowa Kership zainstaluje armaty w 12 niszczycielach min – sześciu dla Belgii i sześciu dla Holandii. Pierwszy okręt ma zostać dostarczony belgijskiej marynarce wojennej w 2024 roku.

10 lutego, 2021

Brytyjska firma Babcock International na początku lutego poinformowała o zakończeniu modernizacji pierwszego z trzech niszczycieli min Marynarki Wojennej Estonii. To okręt EML Admirał Cowan, który kilka ostatnich miesięcy spędził w należącej do grupy Babock stoczni w Rosyth w Szkocji.

7 lutego, 2019

9 listo­pada, w cza­sie tar­gów IndoDefence 2018 nie­miecka stocz­nia Lürssen poin­for­mo­wała, że zło­żyła ofertę Ministerstwu Obrony Indonezji w pro­gra­mie wyboru dostawcy nowych nisz­czy­cieli min, które mają zastą­pić parę typu Tripartite. Procedura zakupu nowych jed­no­stek prze­ciw­mi­no­wych została zapo­cząt­ko­wana w poło­wie 2016 roku. Według upu­blicz­nio­nych danych Niemcy chcą zaofe­ro­wać Indonezji okręty bazu­jące na zmo­dy­fi­ko­wa­nym pro­jek­cie typu Frankenthal, a więc […]

13 listopada, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.