niszczyciele min

Aktualne opóźnienia w dostawie niszczycieli min z programu rMCM sygnalizują rosnące wyzwania dla krajów uczestniczących w programie.

15 maja, 2024

We wtorek, 27 grudnia, do Portu Wojennego w Gdyni wszedł niszczyciel min Mewa – trzeci z sześciu okrętów typu Kormoran II, które wejdą w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

29 grudnia, 2022

Saab podpisał umowę z FMV na przedłużenie okresu eksploatacji dla dwóch okrętów przeciwminowych typu Koster.

21 grudnia, 2022

Litwa podpisała w kwietniu 2020 roku z Wielką Brytanią umowę kupna okrętu, oraz wsparcie w przeprowadzeniu modernizacji i remontu tej jednostki.

15 lipca, 2022

Trzy kolejne niszczyciele Kormoran II dla Marynarki Wojennej RP zostaną zbudowane w Polsce; w stoczni Remontowej Shipbuilding - poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

26 czerwca, 2022

26 czerwca o godz. 15.00, w Porcie Wojennym w Świnoujściu, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, podpisze umowę na dostarczenie trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II dla Marynarki Wojennej RP.

24 czerwca, 2022

Zamówienie kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II zapowiedział we wtorek resort obrony; umowa ma zostać zawarta do połowy tego roku.

15 marca, 2022

BAE Systems zostało wybrane jako dostawca 12 armat Bofors 40 Mk4 dla marynarek wojennych Belgii i Holandii w ramach programu Mine Counter Measures Vessels (MCMV). Firma stoczniowa Kership zainstaluje armaty w 12 niszczycielach min – sześciu dla Belgii i sześciu dla Holandii. Pierwszy okręt ma zostać dostarczony belgijskiej marynarce wojennej w 2024 roku.

10 lutego, 2021

Brytyjska firma Babcock International na początku lutego poinformowała o zakończeniu modernizacji pierwszego z trzech niszczycieli min Marynarki Wojennej Estonii. To okręt EML Admirał Cowan, który kilka ostatnich miesięcy spędził w należącej do grupy Babock stoczni w Rosyth w Szkocji.

7 lutego, 2019

9 listo­pada, w cza­sie tar­gów IndoDefence 2018 nie­miecka stocz­nia Lürssen poin­for­mo­wała, że zło­żyła ofertę Ministerstwu Obrony Indonezji w pro­gra­mie wyboru dostawcy nowych nisz­czy­cieli min, które mają zastą­pić parę typu Tripartite. Procedura zakupu nowych jed­no­stek prze­ciw­mi­no­wych została zapo­cząt­ko­wana w poło­wie 2016 roku. Według upu­blicz­nio­nych danych Niemcy chcą zaofe­ro­wać Indonezji okręty bazu­jące na zmo­dy­fi­ko­wa­nym pro­jek­cie typu Frankenthal, a więc […]

13 listopada, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.