Promowanie bezpieczeństwa morskiego państwa było jednym z priorytetów Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2015-2020. Celem tych działań było podniesienie kwestii wzmocnienia sił morskich, przede wszystkim Marynarki Wojennej RP, w środowisku decydentów politycznych, gronach eksperckich oraz w debacie publicznej.

Polska od lat zmagała się z problemem braku strategii w obszarze spraw morskich. Efektem tego był także brak inwestycji w Marynarkę Wojenną RP, która powoli traciła swoje zdolności. Dlatego w 2015 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło prace nad dokumentem mającym określić spójną wizję rozwoju oraz wykorzystania sił morskich w wymiarze militarnym, gospodarczym oraz politycznym. W pracach nad nowym dokumentem – przy udziale Akademii Marynarki Wojennej oraz Rady Budowy Okrętów – prowadzono konsultacje z zainteresowanymi instytucjami państwa i środowiskami zaangażowanymi w kwestie bezpieczeństwa morskiego. Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP została opublikowana 10 lutego 2017 r. w Gdyni. Dokument pokazuje szanse, korzyści i zagrożenia, jakie wynikają z nadmorskiego położenia Polski. Rekomenduje budowę polskiej floty, jako marynarki średniej wielkości, zdolnej do realizacji zadań na rzecz obrony polskich obszarów morskich oraz – w ograniczonym zakresie – do projekcji siły poza Bałtykiem i włączania się w działania na rzecz międzynarodowego bezpieczeństwa morskiego. Koncepcja spotkała się z pozytywnym odbiorem, zarówno środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem morskim, jak i sojuszników. Została pozytywnie oceniona m.in. przez sojusznicze dowództwo sił morskich MARCOM, gdzie z zadowoleniem odebrano postulat pozyskania przez Polskę wielozadaniowych jednostek zdolnych do udziału w operacjach morskich NATO, prowadzenia obrony powietrznej oraz zwalczania okrętów podwodnych. Biuro aktywnie angażowało się we współpracę z ośrodkami naukowymi i środowiskami zainteresowanymi sprawami bezpieczeństwa morskiego, m.in. regularnie uczestnicząc w wydarzeniach takich jak Forum Bezpieczeństwa Morskiego, targi BALT MILITARY EXPO czy konferencja NATCON. 11 lutego 2020 r. w Gdyni BBN wraz z Akademią Marynarki Wojennej zorganizowało pierwszy ogólnopolski Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP. Wydarzenie – objęte patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy – było pierwszą w Polsce tak szeroką debatą, z udziałem ekspertów oraz przedstawicieli administracji państwowej, poświęconą wszystkim wymiarom funkcjonowania Polski, jako państwa morskiego, w tym polityczno-militarnym, gospodarczym i społeczno-kulturowym. Dzięki rekomendacjom BBN kwestie bezpieczeństwa morskiego państwa po raz pierwszy zostały także zapisane w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Przedsięwzięciem o wymiarze symbolicznym było sprowadzenie do Polski doczesnych szczątków admirała floty Józefa Unruga i jego Małżonki oraz umożliwienie i organizacja pochówku jego podwładnych, zasłużonych Obrońców Wybrzeża z 1939 r., niewinnie oskarżanych, straconych lub prześladowanych w okresie PRL.

Strategiczną Koncepcję Bezpieczeństwa Morskiego RP opracowaną pod egidą BBN, można pobrać poprzez kliknięcie w baner umieszczony na górze naszej strony lub poprzez kliknięcie w link.

Źródło: BBN