ORP Sarbsko, Centrum Morskich Technologii Miliatarnych / Portal Stoczniowy

Za prace odpowiada konsorcjum Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej (CMTM PG) oraz NET MARINE – Marine Power Service Sp. z o.o. (Net Marine). Fot.: Paweł Zariczny – CMTM PG.

Trałowiec ORP Sarbsko wchodzi w skład 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców należącego do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. To okręt projektu 207 zbudowany przez Stocznię Marynarki Wojennej, który do służby w polskiej flocie wszedł w październiku 1988 roku. W sumie polska Marynarka Wojenna posiada 17 takich okrętów.

Na początku ubiegłego tygodnia na jednym z nich – właśnie ORP Sarbsko – rozpoczęto prace remontowe. Zleciła je Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, a wykonawcą jest konsorcjum składające się z Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej oraz spółki Net Marine. Jako podwykonawcy tej ostatniej przy okręcie pracują specjaliści ze spółek Hydromega Sp. z o.o. oraz Elektro-Nauta Sp. z o.o.

Prace dotyczą naprawy sonaru MG-89DSP. Sonar ten, jeszcze produkcji radzieckiej, zamontowano na okręcie w 1988 r. Urządzenia tego typu były instalowane na trałowcach typu 207 jeszcze do 1991 r., a po roku 2002 podlegały modernizacji przez CMTM PG.

Kierownik Zespołu Hydroakustyki CMTM PG – prof. Jacek Marszal zwraca uwagę, że wcześniejszy sukces modernizacji w roku 2001 śmigłowcowego sonaru OKA-2M, zapoczątkował prace modernizacyjne innych systemów sonarowych na okrętach i śmigłowcach Marynarki Wojennej RP. Zastosowana metodyka modernizacji sonarów polegała na zaprojektowaniu całkowicie nowych systemów elektronicznych z wykorzystaniem istniejących, zamontowanych na okrętach przetworników ultradźwiękowych łącznie z ich mechanicznymi elementami opuszczania i stabilizacji. W projektowanych systemach zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania układowe i metody cyfrowego przetwarzania sygnałów. W latach 2001 – 2017 w CMTM PG przeprowadzono modernizację łącznie 33 sonarów militarnych różnych typów przeznaczonych zarówno do poszukiwania min morskich jak i do zwalczania okrętów podwodnych.

Trałowiec ORP Sarbsko od 4 lipca znajduje się w doku pływającym udostępnionym przez szczecińską stocznię Net Marine. Na okręcie prowadzone są prace serwisowe elektronicznych podzespołów sonaru, a także prace kablowe wykonywane przez spółkę Elektro-Nauta i remont systemów hydraulicznych, wykonywany przez spółkę Hydromega.

Sonary zmodernizowane w CMTM PG w latach 2001–2017.

Zmodernizowany sonar MG-89DSP został opracowany przez naukowców Zespołu Hydroakustyki  CMTM PG. Pierwszy egzemplarz został przekazany do użytkowania na trałowcu ORP Necko w roku 2002. Po modernizacji, to aktywny sonar podkilowy skonstruowany w technologii cyfrowej, który jest przeznaczony do poszukiwania, wykrywania i lokalizacji min dennych i kotwicznych, zwłaszcza w płytkich akwenach. Do tej pory dwanaście sonarów, w które są wyposażone okręty 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców, zostało zmodernizowanych, do wersji MG-89DSP (8 szt.) lub MG-79DSP (4 szt.). Rozwiązanie opracowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej pozwoliło na poprawę rozdzielczości oraz warunków detekcji sonaru, a ponadto znacznie uprościło procedurę jego obsługi. Zmodernizowane sonary zapewniają ergonomiczne panoramiczne zobrazowanie na kolorowym monitorze podstawowym, oraz umożliwiają na monitorze pomocniczym określanie aktualnych warunków detekcji i zgrubną klasyfikację wykrytych obiektów.

Dzięki skonstruowanym w CMTM PG systemom sonarowym okręty i helikoptery Marynarki Wojennej RP skutecznie wykonują swoje zadania w zakresie poszukiwania min morskich i zwalczania okrętów podwodnych, niejednokrotnie zwyciężając w współzawodnictwie prowadzonym w ramach manewrów NATO. Zdobyte przez zespół pracowników CMTM PG wiedza i doświadczenie sprawia, że jest on w stanie zaprojektować i zbudować inne nowoczesne systemy hydroakustyczne, w tym również wysokorozdzielcze sonary wieloczęstotliwościowe, systemy komunikacji podwodnej i inne.

Podpis: ŁP