Uroczystość chrztu oraz wodowanie holownika H-2 budowanego dla Marynarki Wojennej RP odbyła się w poniedziałek, 8 lipca, w stoczni Remontowa Shipbuilding.  Zwodowany właśnie holownik H-2 otrzymał imię „Mieszko”.

Matką chrzestną jednostki została Magdalena Śniadecka, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. wiceadmirała Józefa Unruga w Laskach Wielkich.

„Mieszko” został wcielony w skład 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

W uroczystości wzięli udział zastępca Inspektora Marynarki Wojennej – kontradmirał Krzysztof Zdonek, zastępca dowódcy 3. Flotylli Okrętów – komandor Wojciech Sowa oraz zaproszeni goście.

Podczas ceremonii Matka chrzestna wypowiedziała słowa chrztu: “Płyń po morzach i oceanach świata, sław imię polskiego stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Mieszko”, po czym nastąpiło symboliczne rozbicie butelki o burtę i wodowanie holownika.

Podwójna uroczystość chrztu i wodowania jest następstwem podpisanej w czerwcu 2017 roku umowy na budowę sześciu holowników dla Polskiej Marynarki Wojennej.

Pięć z nich jest w trakcie budowy na różnych etapach zaawansowania prac. Dwie pierwsze jednostki, które otrzymały imiona  „Bolko” i „Gniewko” są już wyposażane. Kolejne jednostki w kilkumiesięcznych sekwencjach mają trafić na zmianę do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu oraz 3. Flotyllli Okrętów w Gdyni do 2020 r. Budowa szóstej jednostki wkrótce się rozpocznie.

Holowniki przeznaczone są miedzy innymi do zabezpieczenia bojowego oraz wsparcia logistycznego na morzu i w portach, wykonywania działań związanych z ewakuacją techniczną, wsparcia akcji ratowniczych, transportu osób i zaopatrzenia, neutralizacji zanieczyszczeń oraz do podejmowania z wody torped.

Klasa lodowa holowników pozwoli na ich eksploatację w ciężkich warunkach lodowych w asyście lodołamaczy.

Jednostki posiadać będą możliwość transportu na pokładzie otwartym ładunków drobnicowych o łącznej masie do 4,0 t.

Podstawowe parametry holownika typu B860

Długość całkowita: 29,20 m

Szerokość: 10,40 m

Uciąg: 35 t

Załoga (osób): 10

Wyporność: do 490 t

Wysokość na śródokręciu: 4,95 m

System napędowy:

Silniki Główne: 2 x 1200 kW

Pędniki azymutalne: 2 x 1200 kW

Podpis   ER