Flota niemiecka zatwierdziła plan budowy dwóch nowych okrętów logistycznych mających zastąpić w linii wysłużone jednostki typu 704. Nowe zbiornikowce będą oznaczone jako typ 707 i mają reprezentować współczesny standard wymagany od okrętów tej klasy.

Obecnie Niemcy użytkują we flocie 2  tankowce typu  704: FGS Rhön (A1443) i FGS Spessart A1442) zbudowane jako jednostki cywilne dla armatora libijskiego, przejęte i wcielone do floty po koniecznych adaptacjach w roku 1977. Są one obok 3 większych zaopatrzeniowców typu 702/Berlin, oraz 6 mniejszych  tendrów typu 404, podstawowymi jednostkami wsparcia logistycznego. Jako typowe tankowce dysponują największą pojemnością zbiorników (11 500 m3), nie spełniają jednak obecnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa transportu produktów ropopochodnych. Ich podstawową wadą jest jednowarstwowe poszycie niezgodne z obecnymi standardami. Ten fakt, oraz ogólny stan ponad 40-letnich jednostek, spowodował konieczność ich wymiany.

Nowe tankowce typu 707 mają mieć  długość 170 m. (o 40 m. więcej od typu 704), szerokość 24 m., pojemność zbiorników paliwa 15 000 m3, możliwość zaokrętowania 20 kontenerów, oraz dwukrotnie mniejszą załogę, liczącą 20 osób. Ich wyporność wyniesie ponad 20 000 ton, a prędkość ponad 20 węzłów. Ta ostatnia ma im pozwalać na towarzyszenie zespołom zadaniowym floty w szerszym niż poprzednicy zakresie. Co ciekawe nowe tankowe mają mieć takie same jak poprzednicy zanurzenie, wynoszące 8 m., co wynika z głębokości basenów portu Wilhelmshaven. Nowe jednostki mają wejść do służby w roku 2025 i trwać w niej do końca lat 50..

Podpis TW