24 czerwca do linii wszedł kolejny okręt typu Loire, noszący nazwę Seine (A604). Ceremonia miała miejsce w Tulonie i została poprzedzona oficjalnym przejęciem okrętu od producenta  (KERSHIP) przez DGA w dniu  5 marca br

Stosowana przez Francuzów praktyka pozwala na sprawdzenie jednostki przed jej oficjalnym wcieleniem do floty. Pozwala też na pokazanie jej potencjalnym nabywcom zagranicznym. W przypadku Seine, okazje tę wykorzystano do testów okrętu na wodach zachodniej Afryki i Ameryki Południowej, gdzie okręt spędził 3 miesiące i gdzie był prezentowany flotom Senegalu i Brazylii. Co ciekawe niewcielona jeszcze do linii jednostka działała w składzie grupy okrętowej floty francuskiej wraz ze śmigłowcowcem desantowym Tonnere i fregatą La Fayette. W ramach testów okręt odbył 400 milowy rejs po wodach Amazonki, demonstrując dostosowanie do działań w akwenach słodkowodnych. 4 lipca dokonano też przekazania DGA Garonne (A605) czyli czwartej jednostki serii. Również ten okręt „zaliczy” 3-miesięczny okres testów przed podniesieniem bandery wojennej.

Okręty typu BASM są wielozadaniowymi jednostkami, przeznaczonym m.in. do: wsparcia działań nurków, transportu broni i amunicji, pełnienia roli baz okrętów podwodnych i jednostek przeciwminowych, testów holowanych systemów hydrolokacyjnych, walki z zanieczyszczeniami ropopochodnymi. Posiadają uciąg „na palu” 80 ton, co daje im możliwość prowadzenia holowań innych jednostek. Ich wyporność wynosi 260 ton, długość 70,3 m., szerokość 15,8 m., zanurzenie 5 m., prędkość 14 węzłów,  nośność 1000 ton, załogę 17 osób, możliwość zaokrętowania 12 pasażerów, napęd w postaci 2 silników po 2650 kW.

Seria okrętów BASM zostanie rozdzielona parami pomiędzy bazę w Tulonie i Breście.

Podpis TW