Międzynarodowe Biuro Morskie informuje o spadku piractwa oraz liczby napadów zbrojnych na morzu w pierwszej połowie 2021 r. do najniższego poziomu od 27 lat.

We wtorek Centrum Raportowania Piractwa (PRC) Międzynarodowego Biura Morskiego (IMB) poinformowało, że w pierwszej połowie 2021 roku doszło do 68 incydentów pirackich i napadów na statki handlowe z użyciem broni na całym świecie. W porównaniu do pierwszej połowy roku 2020, gdzie odnotowano 98 przypadków piractwa, jest to istotny spadek. Jest to również  najniższy poziom tego rodzaju incydentów od 1994 r.  IMB mimo zmniejszonej ilości napadów pirackich wzywa do szczególnej ostrożności, zwłaszcza w Zatoce Gwinejskiej, która nadal jest akwenem gdzie występują największe zagrożenia dla żeglugi.

Centrum Raportowania Piractwa IMB (PRC) odnotowało 61 przypadków wtargnięcia na pokład, 4 próby ataków, 2 incydenty ostrzelania statków oraz 1 porwanie statku. W pierwszej połowie 2021 r., pomimo ogólnego spadku liczby zgłoszonych incydentów, nadal dochodziło do przemocy wobec załóg, w wyniku czego porwano 50 członków załóg, 2 osoby napadnięto, 1 osoba została ranna, 1 osobę zabito.

Zatoka Gwinejska

W pierwszej połowie 2021 r., według IMB, Zatoka Gwinejska była nadal niebezpiecznym regionem dla marynarzy – 32% wszystkich zgłoszonych incydentów miało miejsce w tym regionie. W Zatoce Gwinejskiej miały miejsce wszystkie 50 porwań załóg oraz 1 osoba poniosła śmierć, co zostało zarejestrowane przez IMB Piracy Reporting Centre.

Liczba porwań odnotowanych w Zatoce Gwinejskiej w drugim kwartale była najniższa od drugiego kwartału 2019 r. IMB ostrzega, że w tym regionie dochodzi do porwań statków rybackich, które są wykorzystane przez piratów do ataku na statki handlowe.

Mimo spadku liczby napadów dyrektor IMB Michael Howlett uważa wciąż ten region za niebezpieczny dla żeglugi. Przez zgłaszanie wszystkich incydentów do władz regionalnych i IMB PRC, marynarze mogą wywierać presję na tych władzach w zakresie przeciwdziałania piractwu.

Inicjatywy takie jak nigeryjski Deep Blue Project i Forum Współpracy Morskiej w Zatoce Gwinejskiej, mogą być kontynuacją i wzmocnieniem kanałów wymiany informacji co powinno doprowadzić do jeszcze większego zmniejszenia ryzyka dla żeglugi w tym regionie.

Cieśnina Singapurska

W pierwszym kwartale zeszłego roku odnotowano mniejszą liczbę porwań która wynosiła 11 incydentów, w porównaniu do pierwszej połowy tego roku która wynosiła 16 incydentów. W 7 tego typu incydentach sprawcy byli uzbrojeni w noże.

Wzrost liczby incydentów u wybrzeży Peru

Na redzie Callao w Peru, w pierwszej połowie 2021 roku IMB odnotowało dwukrotny wzrost liczby napadów na statki handlowe, w porównaniu z pierwszą połową roku 2019 i 2020.

Zatoka Manilska, Filipiny

Zaleca się załogom statków podjęcie wzmożonych środków ostrożności podczas kotwiczenia statków na redzie portów jak i postoju przy nabrzeżu w Zatoce Manilskiej na Filipinach, ponieważ w drugim kwartale 2021 r. zgłoszono do IMB 4 incydenty.

“Zgłaszanie incydentów piractwa i zbrojnych napadów jest pierwszą linią obrony przed przyszłymi atakami pirackimi” – powiedział Sekretarz Generalny ICC John W.H. Denton AO. “Zrównoważone raportowanie do IMB umożliwia rządom, morskim agencjom reagowania i innym zainteresowanym stronom ustanowienie bezpieczniejszych wód dla naszych marynarzy i płynnego przepływu towarów w globalnych łańcuchach dostaw” – dodał.

Źródło: ICC-CCS

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/