Wojewoda Zachodniopomorski podpisał zezwolenie na budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin, poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

“Ważne wydarzenie w Świnoujściu. Wojewoda Zachodniopomorski podpisał zezwolenie na budowę tunelu pod Świną. W zasadzie od jutra wykonawcy mogą zacząć prace” – napisał Gróbarczyk na Twitterze.

17 września 2018 r. w Świnoujściu zawarto kontrakt na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Umowę podpisał prezydent miasta Świnoujście i wykonawcy: PORR S.A., PORR Bau GmbH, Gulemark i Energopol Szczecin S.A. Umowa opiewa na kwotę 793 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest inwestorem zastępczym dla tej inwestycji.

Podany wtedy przez GDDKiA harmonogram prac był następujący:

17.09.2018 r. – podpisanie umowy z wykonawcami;

17.07.2019 r. – opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID;

17.12.2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID – rozpoczęcie robót budowlanych;

17.03.2021 r. – rozpoczęcie drążenia tunelu;

17.09.2022 r. – zakończenie robót budowlanych.

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela cieśnina Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości (co powoduje często wielogodzinny czas oczekiwania na prom) i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Wspomniane powyżej problemy rozwiąże powstanie tunelu drogowego, wyjaśniała GDDKiA.

Źródło: ISBnews