10 maja br. w siedzibie PKP S.A. podpisano “Porozumienie Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej”.

Stronami i interesariuszami porozumienia są: Polskie Koleje Państwowe S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście S.A. oraz wiele terminali przeładunkowych i centrów logistycznych funkcjonujących na obszarze całego kraju; w tym m.in. – PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.,  PKP Cargo Centrum Logistyczne w Medyka-Żurawica, Śląskie Centrum Logistyki S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto S.A., Logit T.J. Kowalewski i Wspólnicy Sp. J., Euroterminal Sławków Sp. z o.o. i Terminale Przeładunkowe Sławków – Medyka Sp. z o.o..

Celem porozumienia jest wspólne dążenie do utworzenia instytucji mającej funkcjonować pod nazwą „Organizacja operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych – Europy Środkowo-Wschodniej”.  Podmiot ten miałby zapoczątkować współpracę na rzecz promocji terminali i centrów logistycznych na nowych rynkach. Przyszła organizacja ma także na celu stworzenie wspólnoty interesów zainteresowanych podmiotów w aspekcie realizacji strategii biznesowych i inwestycyjnych oraz wdrażania nowoczesnych technologii w sferze procesów logistycznych.

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. upatruje w Porozumieniu szansę na realizację celów i priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, a także w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030r. w zakresie rozwoju infrastruktury wspierającej transport intermodalny poprzez powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – mówił Pan Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A..

Nie jest to pierwsze takie wspólne przedsięwzięcie zaproponowane przez Polskie Koleje Państwowe S.A. i Zarząd Morski Gdynia S.A. Spółki współpracują na rzecz zwiększenia zasięgu promocji i ogólnego potencjału od dłuższego czasu. 23 kwietnia 2018 r. w czasie Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2018 podpisano list intencyjny, dotyczący połączenia sił i potencjału obu spółek Skarbu Państwa.

Podpis: ad